LamiyaSerbest

Lamiya Serbest

Klinisch psychologeAchtergrond:


  • Bachelor in de psychologie – afstudeerrichting in de klinische psychologie
  • Master in de psychologie – afstudeerrichting in de klinische psychologie
  • Vrijwilligerswerk rond educatieve begeleiding van vrouwen met een andere etnische achtergrond die meer willen weten over de westerse psychologie, en hoe lichaam en geest samen invloed uitoefenen op onze emotionele welzijn.


Wat mag je verwachten van mij?  

Als een klinisch psychologe probeer ik je een rustige en veilige omgeving te bieden, waarbij we samen op zoek gaan op manieren om de doodlopende straten of donkere kamers uit je leven te verlichten. Je mag dus verwachten dat ik samen met jou op pad vertrek als een gids naast jou, om jou te steunen in het therapeutisch proces. Ik vertrek altijd vanuit een wetenschappelijk protocollaire behandelingsmethode om de sessies zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Hierbij probeer ik altijd transparant, open, warm en zonder vooroordelen naar jouw verhaal te luisteren. Ik werk graag met de technieken uit de cognitieve gedragstherapie die ervan uitgaat dat klachten en problemen in belangrijke mate worden verklaard en in stand gehouden worden door oude en nieuwe (on)bewuste leerervaringen. Er wordt een actieve houding verwacht om zowel tijdens de sessies als thuis opdrachten uit te voeren, zodat de cliënt leert om de juiste copingsstrategieën toe te passen in moeilijke en uitdagende situaties.


Hoe iemand reageert op een stressvolle situatie wordt niet bepaald door de aard van het probleem, maar veel meer door iemands copingsstrategie. Bijv, actief aanpakken, vermijden, piekeren,.. Dus HOE je de situatie interpreteert, bepaalt HOE je ermee omgaat.


Daarnaast ben ik eveneens geïnspireerd door inzichten uit cliëntgerichte therapie en systeemtherapie. Hierbij staat altijd de cliënt centraal en kijken we eveneens naar de invloed van de sociale omgeving.


Doelgroep :

Volwassenen

 

Waarvoor kun je bij mij terecht?
- Emotionele moeilijkheden (depressiviteit, eenzaamheid, culturele druk, sociale druk, veranderende rollen,..)
- Angststoornissen
- Posttraumatische Stressstoornis

- Chronische pijn (o.a. verkeerstrauma, amputatie, fibromyalgie,..)

- Persisterende complexe rouwstoornis

 - Ondersteuning en begeleiding aan de kankerpatiënt en eventueel naasten ( + psycho-educatie rond kanker gerelateerde thema’s)

Tarieven:

Intakegesprek (eerste gesprek) (1u): 70€

Individuele begeleiding (45 min - 1u): 70€

Psycho-educatie aan naasten (aan uw kinderen, partner, ouders, familieleden,..) rond kanker (2u): 135€

Lotgenotengroep (groepsessies): te bespreken

 

Aanwezigheid:

Donderdag vanaf 17 tot 21 uur

Zondag vanaf 13 tot 17 uur 

 

U kan me bereiken via:

lamiya.serbest@groepspraktijkanemoon.be

0484/87.81.86 (Gelieve niet te bellen tijdens bovenstaande uren)