Kinder-en jeugdpsychiater / Kinderpsychiatrisch Onderzoek

Kinder- en jeugdpsychiater & Kinderpsychiatrisch onderzoek:

Bij kinderen- en jongeren gebeuren onderzoeken onder supervisie van onze kinder- en jeugdpsychiater Dr.Sema Koc Erdon.


Hieronder vindt u een overzicht van kinderpsychiatrisch diagnostisch onderzoeken bij haar:

 1. Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen:
 • Verstandelijke beperkingen,
 • Autisme/ Autismespectrumstoornis (ASS),
 • ADHD/ AD(H)D, 
 • Communicatiestoornissen,
 • Specifieke leerstoornissen,
 • Motorische stoornissen,
 • Ticstoornissen
 1. Psychotische stoornissen,
 2. Depressieve- of Bipolaire stemmingsstoornissen,
 3. Angststoornissen,
 4. Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen,
 5. Gedragsstoornis,
 6. Posttraumatische stressstoornis (PTSS),
 7. Voeding- en eetstoornissen,…


Belangrijk: Medicatie opstarten en opvolging voor nieuwe patiënten is momenteel niet meer mogelijk door de drukke agenda van onze dokter.