Kinderpsychiater

Tarieven bij Kinder- en jeugpsychiater:


Bij kinderen- en jongeren gebeuren alle onderzoeken onder supervisie van onze kinder- en jeugdpsychiater. Daarom hebt u al bij aanvang een verwijsbrief van de behandelende arts (zoals huisarts, kinderarts, kinderneuroloog,...) voor een ‘kinderpsychiatrische evaluatie’  nodig.

Hieronder kan u een verwijsbrief downloaden. 

 Onze kinder- en jeugdpsychiater is niet geconventioneerd: 

  • Voor een kinderpsychiatrische evaluatie en/of diagnostische consultatie is een voorschrift van de behandelende arts (zoals huisarts, kinderarts…) nodig en betaalt u 250 Euro per afspraak. Hiervan wordt 215,79 of 220,13 Euro terugbetaald door uw ziekenfonds. Hiervoor is er een verwijsbrief van de behandelende arts (zoals huisarts, kinderarts, kinderneuroloog,...) voor een ‘kinderpsychiatrische evaluatie’ noodzakelijk. (Max. 7 consultaties/voorschrift)
  • Voor een kinder-mediatietherapie (oudergesprekken, met of zonder kind) betaalt u 150 Euro per afspraak. Hiervan wordt 100,01 tot 104,35 Euro terugbetaald door uw ziekenfonds.
  • Voor een individuele begeleiding (45min/consultatie) betaalt u 150 Euro per afspraak. Hiervan wordt 63,52 tot 75,21 Euro terugbetaald door uw ziekenfonds.     


Onze kinder- en jeugdpsychiater werkt ook met het systeem sociale derdebetaler. Indien gewenst kan de betaling rechtstreeks met uw ziekenfonds geregeld worden. Hiervoor hebben wij de naam van uw ziekenfonds en het rijksregisternummer van uw kind nodig (het eenvoudigst is kleefbriefjes te voorzien).


De onderzoekresultaten (zoals intelligentie onderzoek, concentratie testen, ADOS,...) en lopende begeleidingen worden besproken met onze kinder- en jeugdpsychiater tijdens een multidisciplinair (kort of uitgebreid) overleg of een supervisiemoment. De betaling van deze overlegmomenten wordt rechtstreeks met uw ziekenfonds geregeld. Er is hier dan ook geen eigen aandeel te betalen.


U betaalt een afgesproken honorarium rechtstreeks aan de medewerker.Afspraak annuleren:

Gelieve ons minstens 48 u op voorhand te verwittigen indien u niet aanwezig kan zijn op uw afspraak.

Wenst u uw afspraak te verzetten gelieve dan op voorhand telefonisch of per e-mail contact op te nemen met uw therapeut.

Bij het niet respecteren van gemaakte afspraken zal de sessie aangerekend worden.

Bij ziekte vragen we een doktersbewijs.