Kinderpsychiater

Tarieven bij Kinder- en jeugpsychiater:


Bij kinderen- en jongeren gebeuren meeste onderzoeken onder supervisie van onze kinder- en jeugdpsychiater. Daarom hebt u al bij aanvang een verwijsbrief van de behandelende arts (zoals huisarts, kinderarts, kinderneuroloog,...) voor een ‘kinderpsychiatrische evaluatie’  nodig.

Hieronder kan u een verwijsbrief downloaden. 

 Onze kinder- en jeugdpsychiater is niet geconventioneerd. Ze werkt wel met het systeem sociale derdebetaler. De betaling kan dus rechtstreeks met uw ziekenfonds geregeld worden. Hiervoor hebben wij de naam van uw ziekenfonds en het rijksregisternummer van uw kind nodig (het eenvoudigst is kleefbriefjes te voorzien).


  • Voor een kinderpsychiatrische evaluatie en/of diagnostische consultatie is een voorschrift van de behandelende arts (zoals huisarts, kinderarts…) met vermelding van ‘kinderpsychiatrische evaluatie’ noodzakelijk. Zonder een verwijsbrief kan de afspraak niet doorgaan. (Max. 7 consultaties/voorschrift). Per consultatie is er een bedrag van 241,29  of 245,63 Euro terugbetaald door uw ziekenfonds. Uw eigen bijdrage per consultatie is 50 of 55 euro.
  • Voor een kinder-mediatietherapie (oudergesprekken, met of zonder kind): Per consultatie is er een bedrag van 112,37 of 116,71 Euro terugbetaald door uw ziekenfonds. Uw eigen bijdrage per consultatie is 50 of 55 euro.
  • Voor een individuele begeleiding (45min/consultatie). Per consultatie is er een bedrag van 70,74 of 83,76 Euro terugbetaald door uw ziekenfonds. Uw eigen bijdrage per consultatie is 60 of  75 euro.


U betaalt een afgesproken honorarium rechtstreeks aan de medewerker. Afspraak annuleren:

Gelieve ons minstens 48 u op voorhand te verwittigen indien u niet aanwezig kan zijn op uw afspraak.

Wenst u uw afspraak te verzetten gelieve dan op voorhand telefonisch of per e-mail contact op te nemen met uw therapeut.

Bij het niet respecteren van gemaakte afspraken zal de sessie aangerekend worden.

Bij ziekte vragen we een doktersbewijs.