Kinderpsychiater

Tarieven bij Kinder- en jeugpsychiater:


Bij kinderen- en jongeren gebeuren alle onderzoeken onder supervisie van onze kinder- en jeugdpsychiater. Daarom hebt u al bij aanvang een verwijsbrief van de behandelende arts (zoals huisarts, kinderarts, kinderneuroloog,...) voor een ‘kinderpsychiatrische evaluatie’  nodig.

Hieronder kan u een verwijsbrief downloaden. 

 Onze kinder- en jeugdpsychiater werkt volgens de RIZIV-tarieven van het nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen:


Voor een diagnostische consultatie is een voorschrift van de behandelende arts (zoals huisarts, kinderarts…) nodig en betaalt u 212,14 Euro. Hiervan wordt 203,46 of 207,80 Euro terugbetaald door uw ziekenfonds. 

  • Voor een kinder-mediatietherapie (oudergesprekken, met of zonder kind) betaalt u 102,72 Euro per afspraak. Hiervan wordt ongeveer 94,04 tot 98,38 Euro terugbetaald door uw ziekenfonds. 
  • Voor een individuele begeleiding betaalt u 78,45 Euro per afspraak van 45 minuten. Hiervan wordt ongeveer 60,04 tot 71,09 Euro terugbetaald door uw ziekenfonds.
  • Overleg met school,CLB,... wordt volledig terugbetaald.     


Onze kinder- en jeugdpsychiater werkt ook met het systeem sociale derdebetaler. Indien gewenst kan de betaling rechtstreeks met uw ziekenfonds geregeld worden. Hiervoor hebben wij de naam van uw ziekenfonds en het rijksregisternummer van uw kind nodig (het eenvoudigst is kleefbriefjes te voorzien).


De onderzoekresultaten (zoals intelligentie onderzoek, concentratie testen, ADOS,...) en lopende begeleidingen worden besproken met onze kinder- en jeugdpsychiater tijdens een multidisciplinair (kort of uitgebreid) overleg of een supervisiemoment. De betaling van deze overlegmomenten wordt rechtstreeks met uw ziekenfonds geregeld. Er is hier dan ook geen eigen aandeel te betalen.


U betaalt een afgesproken honorarium rechtstreeks aan de medewerker.Afspraak annuleren:

Gelieve ons minstens 48 u op voorhand te verwittigen indien u niet aanwezig kan zijn op uw afspraak.

Wenst u uw afspraak te verzetten gelieve dan op voorhand telefonisch of per e-mail contact op te nemen met uw therapeut.

Bij het niet respecteren van gemaakte afspraken zal de sessie aangerekend worden.

Bij ziekte vragen we een doktersbewijs.


Groepspraktijk Anemoon Kontich                                                                                                                                       Groepspraktijk Anemoon Brasschaat

Koningin Astridlaan 104,  2550 Kontich                                                                                                                                  Bredabaan 566, 2930 Brasschaat

info-kontich@groepspraktijkanemoon.be                                                                                                                                    info-brasschaat@groepspraktijkanemoon.be