PsychomotoriekOnderzoek


 Psychomotoriek onderzoek 

Tijdens het (psycho) motorisch onderzoek wordt gekeken naar de motorische mogelijkheden van je kind en naar de cognitieve vaardigheden die hiermee gepaard gaan. Op zuiver motorisch vlak wordt een niveaubepaling gedaan van de grote ( coƶrdinatie, evenwicht, balvaardigheid) en van de fijn motorische vaardigheden (precisie, handvaardigheid, tempo). Bij de evaluatie van schrijfmotoriek wordt de schrijfhouding, de schrijfbeweging, de pengreep, het schrijftempo en het schrijfproduct geƫvalueerd.

Ook de lateralisatie en de ruimtelijk-visuele vaardigheden kunnen worden nagegaan. Belangrijke tekorten op deze vaardigheden kunnen leiden tot leerproblemen.

De afgenomen gestandaardiseerde tests zijn afhankelijk van de geformuleerde hulpvraag.