Kinder-en_Jeugdpsychiater


Wat is een Kinder- en jeugdpsychiater en wat doet hij/zij?


Kinder- en jeugdpsychiater,

EMDR Practitioner Europe, psychotherapeut, hypnosetherapeut, neurofeedback-trainer


Een kinder- en jeugdpsychiater is een arts specialist die werkzaam is in het veld van de jeugdhulp. Zij onderzoekt kinderen met complexe, ernstige psychische problemen en behandelt en begeleidt hen en hun ouders/context.

Met ernstige, complexe problemen wordt bedoeld dat er meerdere problemen zijn op verschillende gebieden zoals psychische, lichamelijke en/of gezinsproblemen. Deze problemen hebben tot gevolg dat een kind of jongere niet goed meer kan functioneren thuis, op school en/of in de buurt en dat het kind of jongere en zijn/haar omgeving ernstig lijden.

De kinder- en jeugdpsychiater onderzocht of de problemen waarvoor een kind/jongere (bijvoorbeeld op advies vanuit school, de behandelende arts zoals huisarts of op eigen verzoek van de ouders) wordt verwezen, beschouwd moeten worden als afwijkend gedrag of passen bij de normale variant van de ontwikkeling.


De behandelingen die uitgevoerd worden door een kinder- en jeugdpsychiater kunnen bestaan uit zowel sociale, psychologische als medische interventies zoals (psycho)therapie en/of medicatie waarbij het hele gezin en vaak ook school van het kind/de jongere betrokken wordt. Uitgangspunt hierbij is gepaste hulp, zoveel als nodig en zo weinig als mogelijk, waarbij het gaat om goed aan te sluiten bij de hulpvraag van ouders en kind/jongere zelf.