EllieUgbebor

Ellie Ugbebor

Klinisch psychologe i.o., psychologisch consulente, life en mental coach
Achtergrond:


  • Master klinische psychologie i.o.
  • Toegepaste psychologie optie klinische psychologie
  • Herstelgericht werken in ggz
  • Oplossingsgericht werken in ggz
  • Ervaring in systeemgericht werken (gezinnen en partnerrelaties)

  • Ervaring in het werken met psychiatrische patiënten

  • Lid van Beroepsvereniging voor Psychologisch consulenten


"His experience is his reality" - Rogers (1902-1987)


Je bent hier niet zomaar. De innerlijke, relationele of gezinsproblemen worden te zwaar. Toch maak je een dappere stap om psychische/psychologische hulp in te schakelen.
Hierdoor worden moeilijkheden overwinbaar en maken ze tijd en ruimte voor verlichting in het leven.
In 2014 studeerde ik af als psychologisch consulent (optie Klinische psychologie) aan Thomas More Hogeschool Antwerpen. Momenteel ben ik in opleiding als klinisch psycholoog (optie
levenslooppsychologie + cognitieve en biologische psychologie) aan de Vrije universiteit Brussel.
Je kan bij terecht bij o.a. sociaal-emotionele (depressie, burnout..)moeilijkheden, relationele of familiale moeilijkheden en opvoedingsondersteuning. Ook psychologisch onderzoek
behoort tot de mogelijkheden.
Tevens begeleid ik als ervaringsdeskundige patiënten met een chronische aandoening (o.a IBD-patiënten: Ziekte van Crohn, Colitis Ulcerosa en PDS (spastisch darmsyndroom))
In een veilige omgeving waar empathie, echtheid en respect centraal staan, zoeken we samen naar antwoorden op jouw hulpvra(a)g(en) en bezorgdheden.


Doelgroep :

Kinderen en jongeren vanaf 6 jaar
- Autismespectrumstoornis (ASS)

- Emotionele moeilijkheiden

- Gedragsproblemen
- Opvoedingsvragen
- Psycho-educatie
- Sociale vaardigheden,...


(Jong-)volwassen
- Emotionele moeilijkheden (depressiviteit, somberheid, eenzaamheid…)
- Burn-out
- Levens- of identiteitsvragen
- Persoonlijkheidsmoeilijkheden
- Chronische pijn (ervaringsdeskundige – Maag-darmklachten)
- Gezins- en relatiecounseling
- Persoonlijke ontwikkeling, …


Aanbod:

- Counseling & coaching

- Ouderbegeleiding en Triple P training voor ouders

- Agressieregulatietrainingen (ART) voor kinderen en jongeren

- Multidisciplinair overleg: Overleg met school, andere hulpverlening

- Intelligentiediagnostiek vanaf 4 jaar

- Verstandelijke beperking

- Ontwikkelingsdiagnostiek vanaf 6 jaar
o austismespectrumstoornis (ASS)
o ADHD

- Persoonlijkheidsdiagnostiek vanaf 25 jaar
o Emotionele of stemmingsstoornis (depressieve klachten, somberheid, angst…)
o Copingsstijlen
o Sociaal functioneren
o Persoonlijkheidsstoornissen
o Algemeen belevingsonderzoek 


Werkwijze
- Counseling & coaching (individueel en/of met het gezin, met partners)
- Herstelgerichte begeleiding (krachtontwikkeling)
- Systeemgerichte begeleiding
- Opvoedingsbegeleiding of -ondersteuning
- Relatiecounseling
- Mindfullness, meditatie en ademhalingstechnieken
- PsychodiagnostiekTarieven:
- Intakegesprek (45min- 1u): 55€
- Individueel gesprek (1u): 45€
- Gezins- of relatiebegeleiding (1u): 55€
- Intelligentieonderzoek (4 tot 6 jaar): 150€ (incl. Verslag)
- Intelligentieonderzoek (6 tot 18jaar) 200€ (incl. Verslag)
- Aandachtsonderzoek: 200€ (incl. Verslag)
- Autisme diagnostisch observatieschema (ADOS) module 1 of 2: 100€ (incl. Verslag)
- Autisme diagnostisch observatieschema (ADOS) module 3 of 4: 150€ (incl. Verslag)
- Persoonlijkheidsonderzoek: 200€ (incl. Verslag)

 

Bereikbaarheid via:
ellie.ugbebor@groepspraktijkanemoon.be
0478/04.64.66


Beschikbaarheid:

Op dinsdag vanaf 9u tot 17u