Logopedie

Tarieven logopedie


De logopedisten binnen de praktijk zijn geconventioneerd en werken zelfstandig in ons praktijk. Dit wil zeggen dat het honorarium en het terugbetalingstarief van de behandeling wettelijk zijn vastgelegd door het RIZIV.Prestatie                              Honorarium          Terugbetaling            Remgeld


Bilan zitting (logopedisch onderzoek met schriftelijk verslag)

(per half uur onderzoek)

                                                32,20 euro               24,70-29,20 euro      3,00- 7,50 euro 

     

Evolutiebilan                           45,90 euro              34,90-41,40 euro       4,50- 11,00 euro


Sessie van 30 minuten            23,60 euro               18,10- 21,60 euro     2,00- 5,50 euro

Sessie van 60 minuten            47,40 euro               36,40-42,90 euro      4,50-11,00 euro


Besprekingen buiten de praktijk (bv. school/ clb) worden aangerekend, maar niet terugbetaald door het RIZIV.


Terugbetaling:

Voor sommige stoornissen is er terugbetaling via de mutualiteit van de verzekerde voorzien.  Dit onder de vorm van de verplichte ziekteverzekering (RIZIV). Momenteel wordt na goedkeuring door de geneesheer specialist 75% van het honorarium terugbetaald door de mutualiteit.

•Taalontwikkeling stimuleren (STOS = taalontwikkelingsstoornis oa dysfasie).

Een attest voor dysfasie kan enkel geschreven worden door een geneesheer-specialist in de pediatrische neurologie. 

•Leerstoornissen

Spijtig genoeg hanteert het RIZIV voor terugbetaling nog steeds de regel dat

een attest voor leerstoornissen enkel kan geschreven worden door een pediater, NKO-arts, neuroloog, neuro-pediater of (neuro-)psychiater. Een verlenging kan door dezelfde artsen, maar ook door een huisarts. Geen CLB-arts, dus.


U betaalt een afgesproken honorarium via bankterminal.


Afspraak annuleren:

Gelieve ons minstens 48 u op voorhand te verwittigen indien u niet aanwezig kan zijn op uw afspraak.

Wenst u uw afspraak te verzetten gelieve dan op voorhand telefonisch of per e-mail contact op te nemen met uw therapeut.

Bij het niet respecteren van gemaakte afspraken zal de sessie aangerekend worden.

Bij ziekte vragen we een doktersbewijs.