Logopedisten

Wat is een logopedist en wat doet hij/zij?


Logopedisten houden zich bezig met de preventie, het onderzoek en de behandeling van stoornissen en beperkingen op het gebied van spraak, taal, leren (rekenen, lezen, spelling,...), stem en gehoor. Ze zorgen ook voor oudercursussen in groep of individuele ouderbegeleiding.