EvaRitaBoon

Eva-Rita Boon

Logopedist

 

 

 

Achtergrond:

  • Bachelor in logopedie
  • Master in agogische wetenschappen, specialisatie vrije tijd
  • Auteur van het boek “Van hier tot aan de maan en terug”
  • Specialisatie autismespectrumstoornissen
  • Specialisatie taalontwikkelingstoornissen

Ik verzamelde gedurende jaren kennis en ervaring als

• Logopediste in het buitengewoon lager en secundair onderwijs (type 7, type 9, en basisaanbod),

• Auti-coach bij Jongelinckshof

• Onderwijscoördinator voor type 9 (autismespectrumstoornis) bij Koca-basisonderwijs

• Ervaringsdeskundige als mama van een auti-kind

 

Ik bouw nog steeds kennis en ervaring op

• als gonbegeleidster voor type 9 en type 7 bij Koca-geïntegreerd onderwijs

• als DUOO-partner binnen het Centraal Katholiek Schoolbestuur van Antwerpen (CKSA)

 

Als ervaren gonbegeleidster met specialisatie taalontwikkelingstoornissen en autismespectrum-stoornis werk ik nog steeds dagelijks samen met leerkrachten, ouders, en leerlingen. Dit geeft mij de kans om in contact te blijven met verschillende taal- en rekenmethoden die men op diverse scholen hanteert, waardoor mijn kennis en ervaring up toe date blijft en ik de begeleiding goed kan laten aansluiten bij het schoolleven.

Als Duoo-partner binnen een scholengemeenschap implementeer ik door Uitwisseling, Ondersteuning en Ontmoeting het M- decreet op diverse scholen.

Mijn contacten en professionele ervaringen in het buitengewoon onderwijs helpen mij leermoeilijkheden beter begrijpen en begeleiden. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften hebben een centrale plaats in mijn hart en mijn werk.

 

Doelgroep:

• Kinderen en jongeren van 4-18 jaar

• Volwassenen enkel voor ouderbegeleiding

 

Aanbod :

Diagnostisch logopedisch onderzoek, therapie en begeleiding:

• Onderzoek en therapie bij taalontwikkelingsstoornissen (=STOS, o.a. dysfasie)

• Bevorderingsmethodieken voor schoolrijpheid (kleuters en leerlingen in het 1ste leerjaar)

- Voorbereidend rekenen

- Cognitieve vaardigheden

- Taal -en spraakontwikkeling

- Voorbereidend lezen en schrijven

- Werkhouding en zelfredzaamheid

- Sociale en emotionele ontwikkeling

• Onderzoek en therapie bij leerstoornissen :

- Dyslexie (hardnekkig probleem met lezen)

- Dyscalculie (hardnekkige rekenstoornissen)

- Dysorthografie (hardnekkige spellingstoornis)

- leren leren,

- huiswerkbegeleiding

• Auti-coaching:

- professioneel en ervaringsdeskundig begeleiden en ondersteunen van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met autisme en hun omgeving (familie, vrienden, school,…)

• Overleg met school of andere hulpverlening

• Ouderbegeleiding

 

Stappenplan voor de opstart van een logopedische behandeling:

1.U meldt zich telefonisch of via mail aan

2.U neemt contact op met een geneesheer-specialist (geen huisarts) om een voorschrift te vragen voor een logopedisch aanvangsbilan. Bij een taalstoornis moet de NKO-arts een audiogram afnemen en moet een IQ-onderzoek afgenomen worden.

3.bij uw eerste afspraak wordt een intake en aanvangsbilan (onderzoek) gedaan.

4.Na uw eerste afspraak volgt een tweede afspraak (adviesgesprek) waarin de resultaten van het onderzoek besproken worden. Indien de opstart van therapie aan te raden is, maakt u opnieuw een afspraak bij de geneesheer specialist die voor een voorschrift van behandeling zal zorgen.

5.Wanneer alle documenten (voorschriften, logopedisch verslag,…) terug bij de logopediste zijn stuurt zij deze naar uw mutualiteit. Achteraf krijgt u bericht van uw mutualiteit over het besluit van de adviserend-geneesheer.

 

 

Groepspraktijk Anemoon

 

Koningin Astridlaan 104, 2550 , Kontich

Tel: 0485 730190

 

info@groepspraktijkanemoon.be