Tarieven

TARIEVEN

Onze medewerkers werken op zelfstandige basis. U betaalt een afgesproken honorarium rechtstreeks aan de medewerker en krijgt een betalingbewijs hiervoor.

Klik op de tarieven voor meer informatie.


Voor de betaling van de consultaties werkt onze kinder- en jeugdpsychiater gedeconventioneerd en (indien mogelijk) via het systeem ‘derde betaler’.

Bij kinderen en jongeren waar onze kinder- en jeugpsychiater wordt betrokken is er een verwijsbrief van de behandelende arts (zoals huisarts, kinderarts, kinderneuroloog,...) voor een ‘kinderpsychiatrische evaluatie’  noodzakelijk. Zonder een verwijsbrief kan de geplande afspraak bij haar niet doorgaan. Hieronder kan u een verwijsbrief downloaden.
Consultatie bij een psycholoog:

De meeste mutualiteiten voorzien een gedeeltelijke terugbetaling die afhankelijk is van de mutualiteit waarbij u bent aangesloten. U neemt hiervoor best contact op met uw mutualiteit.

Voor meer informatie verwijzen we u naar http://users.myonline.be/allemeesch/KlinPsy/Terugbetaling.htm


Consultaties bij onze psychotherapeuten of coachen verschillen per collega. Zie voor meer informatie bij de collega's persoonlijke pagina. 


De tarieven van onze kinesisten,osteopaat en ergotherapeut vindt u hiernaast
Onze logopedisten binnen de praktijk zijn geconventioneerd. Dit wil zeggen dat het honorarium en het terugbetalingstarief van de behandeling wettelijk zijn vastgelegd door het RIZIV.