Tarieven

Tarieven


Bij kinderen en jongeren waar onze kinder- en jeugpsychiater wordt betrokken is er een verwijsbrief van de behandelende arts (zoals huisarts, kinderarts, kinderneuroloog,...) voor een ‘kinderpsychiatrische evaluatie’  noodzakelijk. Zonder een verwijsbrief kan de geplande afspraak bij haar niet doorgaan. Hieronder kan u een verwijsbrief downloaden.

Onze kinder- en jeugdpsychiater werkt volgens de RIZIV-tarieven van het nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen.

  • Voor een diagnostische consultatie is een voorschrift van de behandelende arts (zoals huisarts, kinderarts…) nodig en betaalt u 216,30 Euro. Hiervan wordt 207,61 of 211,95 Euro terugbetaald door uw ziekenfonds. 
  • Voor een kinder-mediatietherapie (oudergesprekken, met of zonder kind) betaalt u 104,73 Euro per afspraak. Hiervan wordt ongeveer 96,05 tot 100,40 Euro terugbetaald door uw ziekenfonds. 
  • Voor een individuele begeleiding betaalt u 80 Euro per afspraak van 45 minuten. Hiervan wordt ongeveer 61,2 tot 72,5 Euro terugbetaald door uw ziekenfonds.
  • Voor schooloverleg, overleg met CLB of andere hulpverleners hoeft u niets te betalen, deze worden volledig terugbetaald door uw ziekenfands.  

Voor meer informatie over RIZIV tarieven kinder- en jeugdpsychiater. 


Bij de psycholoog/therapeut betaalt u voor een intakegesprek/inschattingsgesprek* van 60 minuten 65 euro en voor een behandelsessie van 45 minuten betaalt u 55 euro. Voor een speltherapie betaalt u 60 euro (45-60 minuten) en voor een relatie- of gezinsbegeleiding (60 tot 90 minuten)75 euro.

Voor een multidisciplinair overleg (met leerkracht, CLB, andere hulpverleners, …) voorzien we ongeveer een uur en de kostprijs bedraagt 60 euro.

Het tarief voor psychodiagnostisch onderzoek is afhankelijk van de duur van het onderzoek. Het kan hierbij gaan om onderzoek naar intelligentie, aandacht- concentratie, beleving, ontwikkelingsproblematieken… Het verslag is in de prijs inbegrepen.

Huidige tarieven zijn:

-Intelligentieonderzoek (non-verbaal)100 euro

-Intelligentieonderzoek (2,5 tot 4 jaar)100 euro

-Intelligentieonderzoek (4 tot 6 jaar)150 euro

-Aandachtsonderzoek200 euro

-Autisme Diagnostisch Observatieschema (1 - 2)100 euro

-Autisme Diagnostisch Observatieschema (3 - 4)150 euro

-Klasobservatie 150 euro

- Huisbezoek 75 euro


De meeste mutualiteiten voorzien een gedeeltelijke terugbetaling die afhankelijk is van de mutualiteit waarbij u bent aangesloten. U neemt hiervoor best contact op met uw mutualiteit.

Voor meer informatie kijk ook naar http://users.myonline.be/allemeesch/KlinPsy/Terugbetaling.htm


* De eerste afspraak of intakegesprek is een kennismakingsgesprek waarin ouders en/of kinderen beluisterd worden om uit te klaren wat er moeilijk gaat. Er wordt tevens gezocht naar wat de volgende stappen kunnen zijn om een antwoord te bieden op de gestelde hulpvraag.


Onze logopedisten binnen de praktijk zijn geconventioneerd. Dit wil zeggen dat het honorarium en het terugbetalingstarief van de behandeling wettelijk zijn vastgelegd door het RIZIV.


Onze kinesist/osteopaat is erkend als kinesitherapeut en osteopaat en geregistreerd bij het RIZIV als niet teconvensioneerde therapeut. 

- Een ABC onderzoek kost 100 euro (duurt ongeveer 60 minuten)

- Begeleiding van 30 minuten kost 40 euro waarvan 12 euro terugbetaling is volgens RIZIV-overeenkomst. Een intake gesprek bij de diëtiste bedraagt 55 euro. Hiervoor wordt een uur voorzien waarbij het huidig voedingspatroon in detail

berekend en besproken wordt. Advies en aanpassingen in de voeding worden meteen meegegeven.

Tijdens de opvolg consultaties wordt het te volgen dieet geëvalueerd aan de hand van de behaalde resultaten (wegen-meten en bespreking symptomen). Dit duurt ongeveer 30 minuten en bedraagt 19,50 euro.

Deze tarieven zijn door het RIZIV vastgelegd. De meeste mutualiteiten voorzien een gedeeltelijke tegemoetkoming van een aantal consultaties bij een erkend diëtiste. Meestal kan u een attest afdrukken op de website van uw mutualiteit, of afhalen aan het loket..     

 

Onze medewerkers werken op zelfstandige basis. U betaalt een afgesproken honorarium rechtstreeks aan de medewerker en krijgt een betalingbewijs hiervoor.Afspraak annuleren:

Gelieve ons minstens 48 u op voorhand te verwittigen indien u niet aanwezig kan zijn op uw afspraak.

Wenst u uw afspraak te verzetten gelieve dan op voorhand telefonisch of per e-mail contact op te nemen met uw therapeut.

Bij het niet respecteren van gemaakte afspraken zal de sessie aangerekend worden.

Bij ziekte vragen we een doktersbewijs.

Groepspraktijk Anemoon Kontich                                                                                                 Groepspraktijk Anemoon Brasschaat

Koningin Astridlaan 104,  2550 Kontich                                                                                            Bredabaan 566, 2930 Brasschaat

info-kontich@groepspraktijkanemoon.be                                                                                             info-brasschaat@groepspraktijkanemoon.be