Welkom

Anemoon Groepspraktijk

voor kinder- en jeugdpsychiatrie en (psycho)therapie

 

Welkom

Anemoon groepspraktijk is een multidisciplinair centrum in Kontich (Antwerpen) waar kinderen, jongeren en hun ouders alsook volwassenen* terecht kunnen voor multidisciplinair diagnostisch onderzoek, therapie of begeleiding.

 

Het is centraal gelegen in Kontich, op de grens met Edegem, Hove, Lint, Duffel, Rumst en Aartselaar en is op slechts enkele kilometers verder van Boechout, Wilrijk, Berchem, Antwerpen, Mortsel, Boom, Lier en Mechelen.

 

We werken in het Nederlands, Engels, Frans, Duits, Turks, Spaans, Zweeds en Hindi.

 

* We werken niet met volgende problematieken: Verslavingsproblematiek, psychose en sommige persoonlijkheidsproblemen bij volwassenen.

 

 

Visie en aanbod

 

In ons centrum werken wij samen met verschillende disciplines om zoveel mogelijk zorg op maat te kunnen bieden.

Ons team bestaat uit 19 teamleden :

 • Kinder-en jeugdpsychiater
 • Klinisch psychologen/psychotherapeuten
 • EMDR therapeuten
 • Hypnotherapeuten
 • Creatieve therpeut
 • Kinesitherapeut en bobath therapeut
 • Relaxatietherapeuten
 • Logopedisten
 • Diëtiste
 • Kinder- en jongeren coach
 • Life coach
 • Auti-coach
 • Studiecoachen
 • Loopbaancoach en trajectbegeleider
 • Stress- en burnoutcoach

 

Zie voor verdere informatie bij "teamleden".

 

Diagnostisch onderzoek

 

In ons centrum worden verschillende diagnostisch onderzoeken uitgevoerd:

 

 • Kinder- en jeugpsychiatrisch onderzoek,
 • Intelligentie onderzoek (Wisc III, WNV, WIPPSI III testen),
 • Neuropsychologisch onderzoek (Teach,...)
 • Belevingsonderzoek
 • Psychomotoriek onderzoek (ABC test,...)
 • Logopedisch onderzoek,...

 

Aantal voorbeelden van diagnostisch onderzoeken zijn:

 

Zie voor verdere informatie bij "onderzoeken".

Kinder- en jeugdpsychiater

 

Kinderen/jongeren waarbij er een vermoeden is van kinderpsychiatrische problemen kunnen bij onze kinder- en jeugdpschiater Dr.Sema Koc Erdon terecht voor een kinderpsychiatrisch diagnostiek onderzoek en therapie.

 

Verder kan u bij haar terecht voor:

 • Psychotherapie (experiëntiële en cognitieve gedragstherapie) (enkel bij kinderen/jongeren)
 • EMDR therapie (enkel bij kinderen/jongeren)
 • Hypnotherapie (enkel bij kinderen/jongeren)
 • Hartcoherentie (enkel bij kinderen/jongeren)
 • Ouderbegeleiding
 • Triple P training
 • Agressieregulatietrainging (ART) (enkel bij kinderen/jongeren)
 • ADOS-2 module 3 & 4 onderzoek.

 

Bijzondere interesse voor:

 • Autisme/Autismespectrum stoornis (ASS)
 • Aandachtsstoornis met hyperactiviteit (ADHD )
 • Trauma en Posttraumatische stressstoornis (PTSS)
 • Depressie
 • Angststoornissen

Zie voor verdere informatie bij "teamleden, therapievormen en onderzoeken"

Psychologen en (Psycho)therapeuten

 

Onze psychologen/therapeuten hebben elk hun eigen expertise en specialisatie zoals;

 • Cognitieve gedragstherapie (CGT),
 • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
 • Hypnotherapie, virtuele maagband
 • Speltherapie,
 • Experiëntiële psychotherapie,
 • Integratieve therapie,
 • Relatietherapie
 • Gezinstherapie,
 • Creatieve therapie,
 • Hartcoherentie,
 • ACT, ...

 

Zie voor verdere informatie bij "teamleden en aangeboden therapievormen".

 

EMDR therapeuten

 

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een methode die de behandeling van klachten, gerelateerd aan vroegere gebeurtenissen of de actuele leefsituatie, versnelt.

Meer dan 20 gerandomiseerde studies tonen aan dat deze methode kan leiden tot een snelle desensitisatie van traumatische herinneringen, gepaard gaand met een cognitieve herstructurering en een significante afname van de symptomen (o.a. angst, intrusieve gedachten, flashbacks en nachtmerries).

Op dit ogenblik zijn er voor EMDR meer gecontroleerde studies beschikbaar dan voor om het even welke andere behandelmethode voor Post- Traumatische Stress Stoornis (PTSS).

 

Zie voor verdere informatie bij "teamleden en aangeboden therapievormen".

 

Hypnotherapeut

 

Hypnose (uit het Grieks ὑπνος hupnos, slaap) is een kunstmatig opgewekte trance, waarin sprake is van verhoogde vatbaarheid voor suggesties.Tijdens hypnose blijven je hersenen actief werkzaam en je onderbewustzijn neemt de suggesties op die je gegeven worden door de hypnose-therapeut.

Eigenlijk kan je hypnose vergelijken met een vorm van "geconcentreerde aandacht". Iedereen maakt dit bijna dagelijks mee. Denk maar eens aan het moment dat je zó in een boek of in een film verdiept was, dat je niet hoorde wat er rondom je gebeurde.Of aan een rit op de autostrade, waar je zó in gedachten verzonken was, dat je de afrit miste of dat je tot de vaststelling kwam dat je al een langere reisweg afgelegd had dan je dacht.

Hypnose is een zeer krachtige manier om af te slanken, slechte gewoonten af te leren, angsten en fobieën voorgoed te laten verdwijnen en pijnen te verminderen. Het is een goede hulpmiddel tegen stress en slapeloosheid.

Ook bij examenstress, onzekerheid (bijv. om te spreken voor een publiek), depressie, burn-out, traumabehandeling is hypnose een zeer doeltreffend hulpmiddel. Het helpt je ook jouw gevoel van zelfzekerheid en vertrouwen te versterken.

Kinesitherapeut

(psychomotorische therapeut, bobath therapeut)

 

De Kinesiste in onze groepspraktijk heeft een gespecialiseerde opleiding in de pediatrische kine met expertise in de psychomotorische therapie, bobath therapie, ontwikkelingsstimulatie als ademhalingskinesitherapie. Zowel kinderen als jongeren kunnen bij haar terecht.

 

Zie voor verdere informatie bij "teamleden, aangeboden therapievormen".

Logopedist

 

Onze logopedist specialiseerde zich in taalontwikkelingstoornissen (dysfasie), bevorderen van schoolrijpheid en leerstoornissen (dyslexie, rekenstoornissen, spelling, leren leren, huiswerbegeleiding). Ook voor Leerproblemen of plannings- en organisatieproblemen tgv autisme of taalontwikkelingsstoornissen kan je hier terecht.

Onze logopedist richt zich voornamelijk op kleuters, lagere schoolkinderen en jongeren in nauwe samenwerking met hun ouders.

Zie voor verdere informatie bij "teamleden, aangeboden therapievormen ".

Creatieve therapie

 

Ondervind je moeilijkheden in het dagdagelijkse handelen?

Stemmen jouw gedachten niet overeen met jouw handelingen?

Vind je het moeilijk om jouw verhaal onder woorden te brengen?

Zit je emotioneel geblokkeerd en weet je niet goed hoe of van waaruit dit voortkomt?,...

Dan kan creatieve therapie of ergotherapie ev. in combinatie met gesprekstechnieken je helpen!

 

Zie voor verdere informatie bij "teamleden, aangeboden therapievormen".

Auti-coach

 

Onze auticoach heeft expertise op vlak van autisme/ASS.

Zij begeleidt en ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met autisme/ASS en hun omgeving (familie, vrienden, school,…).

 

Zie voor verdere informatie bij "teamleden en therapievormen".

Kinder- en jongeren coach

 

Onze kinder- en jongeren coach begeleid kinderen en jongeren van verschillende leeftijden. Sommigen hebben een nare gebeurtenis meegemaakt, last van faalangst of moeite met een grote verandering. Als coach helpt ze hen aan de hand van bepaalde methodieken hun persoonlijke doelstellingen te bereiken.

 

Zie voor verdere informatie bij "teamleden, aangeboden therapievormen".

Life coach

 

Onze life coach ondersteunt mensen in hun dagelijkse leven. Dit kan gaan over hun carrière, hun gezinsleven, hun sociale netwerken,...

 

Zie voor verdere informatie bij "teamleden, aangeboden therapievormen".

 

Studiecoach

 

Zit je kind vast met huiswerk maken en/of toetsen leren? Levert al het harde werk niet het juiste resultaat op ? Is er een probleem van motivatie of concentratie? Lukt het jouw kind niet om een adequate planning op te stellen en stelt het alles uit? Zijn er veel conflicten in het gezin rond studeren ? Heeft jouw kind last van faalangst? Dan kan een studiecoach hulp bieden.

 

Zie voor verdere informatie bij "teamleden, aangeboden therapievormen ".

Diëtiste

 

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij onze diëtiste terecht voor voedingsadvies en begeleiding rond

Gewichts- en groeiproblemen

Eetproblemen:

Maag- en darmklachten:

Voeding voor kinderen met ADHD

Voeding bij intensieve sport, zwangerschap en borstvoeding

Proteïnedieet voor volwassenen

Endocriene stoornissen ; diabetes, schildklier, pco, …

 

Zie voor verdere informatie bij "teamleden".

 

 

Hartcoherentie:

 

De hartcoherentie is vooral bekend als een heel eenvoudige en doeltreffende stressregulerende methodiek. Aanngezien het protocol van de hartcoherentie meestal wordt toegepast voor stressbeheersing, kan het protocol worden geïntegreerd in de behandeling van verschillende medische, psychiatrische en psychologische pathologieën.

 

Zie voor verdere informatie bij "teamleden en aangeboden therapievormen".

Individueel/groepstrainingen cursussen

 • Sociale vaardigheidstraining (SOVA)
 • Agressie regulatietraining (ART)
 • Positive Parenting Program (Triple P)
 • Type tien cursus,
 • Remedial teaching, ...

 

Zie voor verdere informatie bij "teamleden en aangeboden therapievormen".

Groepspraktijk Anemoon

 

Koningin Astridlaan 104, 2550 , Kontich

Tel: 0485 730190

 

info@groepspraktijkanemoon.be