Orthopedagogen

Wat is een orthopedagoog en wat doet hij/zij?


Een Orthopedagoog houdt zich bezig met problematische leer- en opvoedsituaties van kinderen/jeugdigen en ondersteunt ouders en professionele opvoeders bij het creëren van een klimaat waarin kinderen/jongeren zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.

Je kan bij een orthopedagoog terecht voor advies/begeleiding wanneer er zich moeilijkheden voordoen in de opvoeding en/of ontwikkeling van een kind/jongere. Ook diagnostisch onderzoek zoals sociaal-emotionele ontwikkeling, gedrags- en leerproblemen kan tot de taken van een orthopedagoog behoren. 


Hieronder vindt u onze orthopedagogen:
Klinisch orthopedagoge,

Werkt in KONTICHKlinisch orthopedagoge,

specialisatie Autisme spectrum stoornis (ASS)

Werkt in KONTICH en BRASSCHAAT