Orthopedagogen

Wat is een orthopedagoog en wat doet hij/zij?


Een Orthopedagoog houdt zich bezig met problematische leer- en opvoedsituaties van kinderen/jeugdigen en ondersteunt ouders en professionele opvoeders bij het creëren van een klimaat waarin kinderen/jongeren zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.

Je kan bij een orthopedagoog terecht voor advies/begeleiding wanneer er zich moeilijkheden voordoen in de opvoeding en/of ontwikkeling van een kind/jongere. Ook diagnostisch onderzoek zoals sociaal-emotionele ontwikkeling, gedrags- en leerproblemen kan tot de taken van een orthopedagoog behoren. 


Hieronder vindt u onze orthopedagogen:
Klinisch orthopedagoge,

Werkt in KONTICHKlinisch orthopedagoge,

specialisatie Autisme spectrum stoornis (ASS)

Werkt in KONTICH en BRASSCHAAT


Orthopedagoog, kindercoach, lifestylecoach

Werkt in BRASSCHAAT


Groepspraktijk Anemoon Kontich                                                                                                                                       Groepspraktijk Anemoon Brasschaat

Koningin Astridlaan 104,  2550 Kontich                                                                                                                                  Bredabaan 566, 2930 Brasschaat

info-kontich@groepspraktijkanemoon.be                                                                                                                                    info-brasschaat@groepspraktijkanemoon.be