ValentijnVanhove

Valentijn Vanhove

Psychologisch consulent,

studiecoach, auti-coach, HSP coach,

psychosociale counseling,

advies en bemiddeling onderwijsaangelegenheden

werkzaaam tot eind juli 2021 Achtergrond:


 • School- en Pedagogische Psychologie
 • Psychosociale counseling (Gedragstherapie)
 • Advies en bemiddeling onderwijsaangelegenheden
 • Studie coaching
 • Auticoaching (Autisme Spectrum Stoornis)
 • HSP coaching (Highly Sensitive Person)
 • Lid van:
 • Vlaamse Vereniging voor Schoolpsychologie (VVSP)
 • HSP Vlaanderen
 • UCSIA (Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen)
 • JCI (Junior Chamber International)
 • The Compassionate Leader (Compassionate Leaders & Facilitators Community)
 • Knowledge Brokerage Community


Doelgroep:

Kinderen (vanaf 6 jaar), jongeren en volwassenen

 

Domeinen:

 • Aanleren van studiemethoden, studieplanning, begrijpend leren en het verwerken van grote stukken leerstof
 • Professionele begeleiding bij psychosociale problemen
 • Ontwikkelingsproblematiek (ADHD, ASS, Hechtingstoornis, …)
 • Gedragsproblemen
 • Angsten
 • Depressieve gevoelens
 • Gezinsproblemen
 • Advies en hulp bij het maken van een studiekeuze, heroriëntering studiekeuze en/of studieondersteuning
 • Bemiddeling tussen ouders en school (gesprekken met cel leerlingbegeleiding, directie, leerkrachten, …)
 • Het afnemen van persoonlijkheidsonderzoek om de interesses, talenten en valkuilen van de client in kaart te brengen
 • Het in kaart brengen, uitwerken en uitvoeren van een specifiek op maat gemaakt begeleidingstraject voor personen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
 • Het in kaart brengen van een HSP-persoonlijkheidsprofiel en het hierbij aanbieden van een één-op-één coaching traject

 

Werkwijze

 • Psychologische gespreksvoering
 • Cognitieve Gedragstherapie
 • Systeemtherapie bij gezinsproblemen
 • Shaping bij hulpvragen rond coaching (stap per stap naar een resultaat toe werken)
 • Afname persoonlijkheidsonderzoek bij hulpvragen rond coaching
 • Overleg en/of bemiddelende gesprekken tussen ouder, leerling en school met oog op bekomen van een consensus

 

 

Hallo,

Ik ben Valentijn en heb mij tijdens mijn opleiding psychologie gespecialiseerd in het werkveld van de School- en Pedagogische Psychologie. De keuze om mij in dit specifieke werkveld te specialiseren was echter niet zomaar een keuze, maar een doordacht resultaat van een uniek groeitraject dat ikzelf heb doorgemaakt. Zo kwam ik tijdens mijn secundaire schoolloopbaan terecht in een technische nijverheidsopleiding die echter niet aansloot bij mijn interesses en talenten, ik had constant het gevoel dat ik daar niet op mijn plaats zat en was vastberaden om na het afronden van mijn secundaire school een totaal andere weg in te slaan. Tijdens mijn eerste studie in het hoger onderwijs geraakte ik geïntrigeerd door het hele reilen en zeilen omtrent de hervorming van het secundair onderwijs. Ik was hier zo mee begaan dat ik na een tijdje begon te spelen met de gedachten om in de nabije toekomst iets te kunnen betekenen in het brede werkveld van het onderwijs, dit met het oog op het aanpakken van structurele problemen, het ondersteunen van leerlingen met een specifieke onderwijs- en of gedragsbehoefte. Om het concreter te zeggen, ik wou een significant verschil kunnen realiseren met als resultaat het bekomen van een beter onderwijssysteem, meer aandacht voor de persoonlijkheid en unieke talenten van leerlingen en mijn steentje bijdragen tot een geïntegreerd onderwijs waar elke leerling in alle veiligheid kan leren en zich naar hartlust kan ontwikkelen. Na mijn eerste opleiding koos ik voor een nieuw verhaal in de psychologie. Een specialisatie in de schoolpsychologie sloot dan ook perfect aan bij het doel dat ik voor ogen had.

U en/of u kind kunt bij mij terecht met eender welke vraag rond een specifiek onderwijsprobleem. Heeft u kind of jongere een probleem omtrent het behalen van goede schoolresultaten, heeft hij/zij moeite met het bekomen van een goede studiemethode of het verwerken van grote stukken leerstof? Aarzel dan zeker niet om mij te contacteren. Zo kan u bij mij terecht voor professionele studie coaching, studieplanning en examentraining.

Heeft u echter een hulpvraag betreffende het algemene welzijn van u kind op school, zoals mijn kind heeft een specifieke onderwijsbehoefte omwille van een leerstoornis (bv. Dyslexie, Dyscalculie, …) en/of ontwikkelingsstoornis (ADHD, ASS, …), dan kan u hiervoor ook bij mij terecht. Zowel voor psychosociale begeleiding t.a.v. de hulpvraag als voor advies en/of bemiddeling omtrent problemen op school. Zo kan ik contact opnemen met de school, het voeren van gesprekken en onderhandelingen met leerkrachten, interne leerlingbegeleider/zorgcoördinator directie en CLB, dit alle s met het oog op het bekomen van een passende oplossing waar u en u kind zich goed bij voelt. Verder kan u zich ook steeds door mij laten bijstaan tijdens een ouderavond.

Vertoont u kind opstandig en/of agressief gedrag en weet u niet altijd hoe hier best mee om te gaan? Contacteer mij gerust, dan bespreken we even rustig het betreffende gedragspatroon om na te gaan of hier mogelijk sprake is van een gedragsproblematiek. Via het toepassen van psychologische gespreksvoering probeer ik de onderliggende oorzaak van het storende gedrag in kaart te brengen, vervolgens zal ik in samenspraak met de client een passend behandelingsplan uitwerken en gaan we door middel van de schaping stap per stap werken naar een gepaste gedragsmodulatie.

Ook kunt u bij mij terecht voor Auti coaching. Deze vorm van psychosociale begeleiding berust op een zeer specifiek behandelingstraject voor mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Hierbij beginnen we met het in kaart brengen van de sterke en zwakkere punten van de client, waarna we over gaan tot het samenstellen van een op maat gemaakt behandelingsplan met het oog op het versterken van diverse vaardigheden inzake aangepast sociaal gedrag, cognitie (bv. Het tegengaan van rigide gedachten), inlevingsvermogen (bv. Empathie) en het bekomen en uitproberen van nieuwe interesses en/of hobby’s. Zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen hiervoor bij mij terecht.

Bent u of u kind hoogsensitief (HSP) of heeft u een vermoeden dat u hoogsensitief bent. Ik kreeg zelf ooit het beicht dat ik hoogsensitief ben en begrijp als geen ander dat u met een overvloed aan vragen zit, met name wat houdt dit in, hoe ga ik hier mee om, … Bij mij kunt u in alle veiligheid en vrijheid spreken over u bevindingen met u hoogsensitiviteit. U kan bij mij terecht voor het in kaart brengen van u persoonlijkheidsprofiel, waarbij we de nodige aandacht spenderen aan u sterktes en zwaktes. U kunt hierbij ook kiezen voor het samenstellen van een coaching traject op maat van u hulpvraag en/of persoonlijke verlangens. Op basis van shaping gaan we hiermee aan de slag met het oog op het realiseren van u persoonlijke doelen.

U bent steeds van harte welkom!


Tarieven:

 • Psychosociale counseling (1 uur) = €60
 • Advies en bemiddeling onderwijsaangelegenheden (1 uur) = €60
 • Auti en HSP coaching (1 uur) = €60
 • Studie coaching (1 uur) = €45

 

Aanwezigheid:

Dinsdag: van 9u tot 13u

Vrijdag: van 9u tot 17u

Zaterdag van 13u tot 17u

U kunt mij steeds bereiken via:

Tel.: 0474/ 29 16 35

E-mail: valentijn.vanhove@groepspraktijkanemoon.be