SinemDuysak

Sinem Duysak

Klinisch psychologeAchtergrond:


  • Master in de klinische psychologie, 
  • Werkt in het Nederlands en Turks

Dag Iedereen,


Ik ben Sinem Duysak. Ik ben in september 2020 afgestudeerd als klinisch psycholoog aan de Vrije Universiteit Brussel. Sinds een jaar ben ik tewerkgesteld als zorgcoördinator en leerlingenbeleider in het secundair onderwijs. Zo heb ik ervaring kunnen opbouwen in het begeleiden van jongeren in hun persoonlijke, sociale en culturele ontwikkeling. Daarnaast sta ik in voor de begeleiding van jongeren met leerproblemen en ontwikkelingsstoornissen en ondersteun ik hen met schoolse vaardigheden.

Ook heb ik ervaring met het werken rond emotieregulatie. Sommige mensen hebben last van emotionele gevoeligheid. Dit zorgt ervoor dat ze moeilijk kunnen omgaan met hun gevoelens. Emoties niet onder controle kunnen houden of moeilijkheden ervaren deze te verwerken, kunnen het voor ons op verschillende domeinen lastig maken. Problemen kunnen soms zomaar op ons afkomen of gedurende een lange tijd in ons leven aanwezig zijn. Hierdoor kunnen we als mens het contact met onszelf verliezen of onszelf niet meer voldoende te hulp schieten.

Als psycholoog begeleid ik je graag in het zoeken naar nieuwe perspectieven en oplossingen voor de moeilijkheden uit je dagelijks leven. Ik steun je graag in jouw persoonlijke zoektocht met oog voor je krachten en kwetsbaarheden.

Ik ben een erkende psycholoog bij de psychologencommisie, ingeschreven onder het erkenningsnummer 972130735.


Wie kan zich aanmelden voor therapie?

  • Kinderen en jongeren
  • Volwassenen


Beschikbaarheid

In Anemoon Wilrijk:

  • Woensdag: 17u -21 u
  • Zondag: 9u tot 13 u


Tarieven

Intakegesprek: 60€
Individueel gesprek: 55€

 

Wil je graag meer informatie, dan kan je contact opnemen via:

e-mail: sinem.duysak@groepspraktijkanemoon.be

GSM: 0489570384