JessicaAckein

Jessica Ackein

Spelcounselor

werkzaam tot 30/9/2021
Achtergrond:


  • Statuut zorgkundige

  • Bachelor orthopedagogie

  • Postgraduaat client-centered spelcounseling

Welkom iedereen,

Graag wil ik me even voorstellen aan jullie.
Ik ben Jessica Ackein. Ik ben een sociaal en behulpzaam persoon. Ik wist al vroeg dat ik graag mensen wou helpen. Daarnaast ben ik ook altijd gefascineerd geweest door het denken, het voelen en het gedrag van mensen. Na het middelbaar heb ik dan ook besloten om deze interesses te combineren en heb ik gekozen voor de bacheloropleiding orthopedagogie. Tijdens deze opleiding en mijn latere werkervaringen, heb ik in verschillende doelgroepen gewerkt: kinderen met een beperking, kinderen en jongeren met moeilijke thuissituaties, volwassenen met een beperking,… Momenteel ben ik, naast mijn werk hier in de praktijk, ook werkzaam in een tehuis voor volwassenen met een beperking.

Zoals ik al schreef, heb ik ervaring met kinderen en jongeren die een zware emotionele rugzak hebben. Ik merkte toen dat ik deze kinderen graag wilde helpen en ondersteunen met de problemen die ze ervaarden, meer dan dat ik op dat moment kon doen als leefgroepbegeleider. In mijn laatste jaar orthopedagogie kwam ik tijdens een infomoment in contact met de opleiding client-centered spelcounseling en voelde direct aan dat dit de hulp was die ik kinderen graag zou willen bieden. Na mijn bacheloropleiding ben ik dus gestart met deze tweejarige postgraduaat.

 

Wat is spelcounseling?

Spel is een belangrijk deel in het leven van het kind. Een kind gebruikt spel om zich te ontspannen. Maar spel is meer dan dat. Het is voor kinderen een natuurlijke en veilige manier om te verwerken, om te ontdekken en om te leren.

Tijdens spelcounseling wordt spel daarom gebruikt om kinderen te ondersteunen en begeleiden met hun problemen.

In de spelkamer staat het kind en hun spel centraal. De spelkamer is een veilige en vertrouwde omgeving, waarin het kind volledig zichzelf kan en mag zijn.
Het kind bepaald zelf het spel en krijgt de ruimte om gevoelens/gedachten/problemen te uiten en te verwerken, om zijn leefwereld te verkennen, om nieuwe ervaringen en inzichten op te doen, om te kunnen experimenteren met nieuw gedrag, …
Ik volg het kind hierin om zo een beter zicht te krijgen in zijn belevingswereld en om hem/haar te ondersteunen en te begeleiden in dit proces.

 


Voor wie is dit?

Spelcounseling is voor kinderen van 3-12 jaar. De leeftijd kan variëren.
Het is wel belangrijk dat het kind tot verbeeldend spel kan komen.

Spelcounseling begeleidt kinderen met sociaal-emotionele problemen. Dit kan gaan over:
 
* angst
* problemen op school,
* pestgedrag,
* verlies van een dierbare,
* traumaverwerking,
* weinig zelfvertrouwen en laag zelfbeeld
* …

 

Hoe verloopt het proces.
Graag nodig ik jullie eerst uit voor een intakegesprek. We zitten dan samen om met elkaar kennis te maken en om een luisterend oor te bieden voor jullie vragen en zorgen.
Hierna volgen 3 spelsessies. Deze sessies zorgen ervoor dat het kind en ik elkaar beter leren kennen en om vertrouwen op te bouwen. Na deze 3 sessies wil ik graag nog eens met jullie samen zitten om te bekijken of we het traject verder zetten en kijken we met welke doelstellingen we gaan werken.
De spelsessies vinden wekelijks plaats en na elke 5-tal sessies plan ik graag een oudergesprek in om jullie mee te betrekken.


 

Tarief:
Intakegesprek: duurt 60min en kost €55
Spelsessies en oudergesprekken: duurt 50min en kost €50

 

Aanwezigheid:

Woensdag van 9u- 17u te Wilrijk

 

U kan me bereiken via:

jessica.ackein@groepspraktijkanemoon.be 

04/98.14.04.18