IsabelleTheunissen

Isabelle Theunissen 

Erkend familiaal bemiddelaar en bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken 

Vernieuwend Coach

SAM coach - Script-As-Methode

 werkzaam tot eind juni 2021
Achtergrond:


  • Licentiate rechten en notariaat
  • Erkend familiaal bemiddelaar en bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken 
  • Praktijkbegeleider bij Mediv (Mediation Instituut Vlaanderen)
  • Vernieuwend Coach
  • SAM coach - Script-As-Methode


Hallo, ik ben Isabelle, van harte welkom.


Een goed gesprek kan wonderen verrichten. Kom eens praten. We leren het van kleins af aan en toch is praten op een verbindende manier vaak heel moeilijk gebleken, zeker als we verzeild zijn geraakt in een conflictsituatie waarbij de emoties vaak hoog oplopen.  

Als neutrale gids help ik jullie om te communiceren, niet met het oog op winnen en gelijk krijgen, maar wel om echt te luisteren naar elkaar en te leren omgaan met verschillen om van daaruit samen te werken naar oplossingen waar jullie zich allebei kunnen in vinden. Openheid en transparantie vormen daarbij de basis. Ik geloof in de positieve kracht van mensen. Als bemiddelaar stimuleer ik jullie om die kracht in te zetten om uit het conflict te geraken.


Hoe verloopt nu zo’n bemiddeling?

In geval van scheidingsbemiddeling krijgen jullie vooraf een checklist met een overzicht van alle te regelen aspecten. 

In een eerste verkennend gesprek ga ik na waar jullie tegen aanlopen, geef ik de nodige informatie in verband met het geschil en is er ruimte voor al jullie vragen. Ik leg uit wat bemiddeling is en op welke manier ik jullie kan helpen en begeleiden. Aan het eind van dit gesprek beslissen jullie samen of jullie verder willen gaan met de bemiddeling.

In de daaropvolgende gesprekken gaan we dieper in op de verschillende kwesties en ondersteun ik jullie om rekening houdend met wat voor elk van jullie belangrijk is, uiteindelijk te komen tot weloverwogen afspraken waar jullie beiden achter staan. Deze afspraken worden indien gewenst opgenomen in een bemiddelingsakkoord dat vervolgens ter homologatie op de rechtbank kan worden neergelegd.   


Met welke hulpvragen kunnen jullie bij mij terecht?

Scheidingsbemiddeling en Ouderschapsbemiddeling:

Wanneer je beslist uit elkaar te gaan, komt er heel wat op je af. Je beleeft een emotionele rollercoaster en tegelijkertijd dient er zoveel geregeld te worden. Als bemiddelaar geef ik de nodige juridische informatie en begeleid ik jullie in het maken van concrete afspraken. Jullie beslissen met andere woorden zelf over jullie toekomst en die van jullie kinderen. Jullie afspraken neem ik op in de (echt)scheidingsovereenkomst of in een ouderschapsovereenkomst na samenwonen als er enkel een regeling voor de kinderen dient te worden uitgewerkt. Wanneer jullie beiden akkoord zijn, wordt de overeenkomst ingediend bij de familierechtbank. Dit is optioneel voor samenwonenden.  

Ik geloof er heel sterk in dat bemiddelde oplossingen zeker bijdragen in een gezondere ex-partnerrelatie en in een duurzamere ouderrelatie na (echt)scheiding.


Conflicten binnen het nieuwe samengestelde gezin:

Een nieuw samengesteld gezin is een complex gegeven. Er komen twee gezinsculturen samen, elk met haar eigen verleden en gewoontes. Hoe vindt iedereen zijn eigen plek? Hoe maken we goede afspraken met elkaar? Hoe stemmen we alle agenda’s op elkaar af? Hoe regelen we het financieel?  Geen evidente situatie, noch voor de (plus)ouders, noch voor de kinderen. Als bemiddelaar kan ik jullie helpen om op een constructieve manier met elkaar te communiceren en echt te luisteren naar elkaar. We onderzoeken waar jullie nood aan hebben, waar jullie bezorgd om zijn, wat jullie belangrijk vinden om te komen tot goede afspraken waardoor er harmonie en rust gevonden wordt in jullie nieuwe gezin waar iedereen zich thuis kan voelen. 


Familieconflicten:

Zijn jullie het als broers en zussen niet eens over de zorg voor jullie hulpbehoevende ouders? Heeft de erfenis van één van jullie ouders ruzie veroorzaakt waardoor er een breuk is ontstaan in de familie? Zijn er geschillen die al jaren aanslepen waardoor het contact stroef loopt of er gewoon geen contact meer is? Is er een conflict gerezen binnen het familiebedrijf? Geraken jullie er niet uit hoe het verder moet?

Kom eens praten. Als bemiddelaar kan ik jullie als neutrale derde helpen om de communicatie op een gezonde manier terug te herstellen. Er is ruimte voor iedereen om zijn of haar standpunt rustig uit te leggen. We kijken samen naar wat jullie belangrijk vinden en we zoeken samen naar de gepaste oplossingen voor jullie problemen. Bemiddeling kan ervoor zorgen dat jullie relatie terug wordt hersteld en jullie krijgen handvaten om conflicten naar de toekomst toe te vermijden.


Gezinsbemiddeling en persoonlijke begeleiding eetstoornissen:

Op het eerste zicht lijkt deze problematiek misschien niet thuis te horen in dit rijtje, maar wanneer je in een gezin geconfronteerd wordt met een kind dat een eetstoornis ontwikkeld heeft, is dat heel belastend en leidt dat vaak tot felle ruzies. Als ouder voel je je machteloos en als kind niet begrepen. Een bemiddelend gesprek is helpend om rust te brengen in de chaos waarin jullie verzeild zijn geraakt. Binnen een veilig kader wordt elke betrokkene beluisterd en krijgt hij of zij alle tijd en ruimte om zijn of haar verhaal te vertellen. Waar ben je bekommerd om? Waar lig je van wakker? Waar heb je schrik van? Waar zit je mee en durf je niet te vertellen? Ik ondersteun jullie om ieders onderliggende bezorgdheden en noden helder te krijgen en te begrijpen. We proberen samen een oplossing te vinden hoe jullie dit verder kunnen aanpakken. 

Ik dacht op mijn 13de dat mijn eetstoornis mijn redding betekende, mijn houvast om het leven aan te kunnen, het enige waar ik wel controle over had. Het bleek echter een verslaving van heel destructieve aard met niet te overziene gevolgen, voor mezelf maar ook voor zij die mij liefhebben.

Jaren heeft het geduurd vooraleer ik de noodzaak voelde en ook de kracht vond om er eindelijk iets aan te willen doen. Therapie was de eerste aanzet maar het uiteindelijk keerpunt kwam door eerlijk aan de slag te gaan met mezelf, zelfreflectie, zelfaanschouwing en SAM (script-as-methode).

Vanuit mijn eigen ervaring en met de methodes die ik heb geleerd via vernieuwend coachen, de script-as-methode en de conflictbemiddeling, wil ik je graag helpen om een beter inzicht te krijgen in wat aan de oorzaak ligt van jouw eetstoornis en hoe je het kan aanpakken. Stap voor stap gaan we samen op weg om je te bevrijden van de wurggreep die jouw eetstoornis op jouw leven heeft. Je kan er iets aan doen, echt. Ik geloof in jou. Kom eens praten, ik luister graag naar jouw verhaal. 


Wie ben ik?

Ik ben een enthousiaste en toegewijde mensenluisteraar met juridische achtergrond en 20 jaar managementervaring in een eigen bedrijf in de artisanale koekjesindustrie. Ik heb een aantal keren in mijn leven het roer drastisch omgegooid op professioneel vlak, maar er is wel één constante en dat is mijn interesse in mensen en relaties. Hoe gaan we met elkaar om en welke impact hebben onze gedachten, onze woorden en ons gedrag op onszelf en op de onderlinge relatie met mensen. Ik vermoed dat ik zelf niet steeds een goede communicator ben geweest, vooral omdat ik de dingen die echt in mij speelden vaak niet durfde te benoemen, terwijl het juist zo belangrijk is om te uiten wat je voelt en wat je nodig hebt. De kennismaking met de kracht van bemiddeling was een openbaring voor mij. In mijn opleiding leerde ik technieken om op een andere manier te spreken en ook te luisteren naar mensen. Ik ondervond er aan den lijve wat een cadeau je daarmee aan mensen kunt geven. Mensen beluisteren, begrijpen, begeleiden en verbinden, dat geeft mij energie en daar zal ik mij in blijven verdiepen.

 

Kostprijs

De kostprijs van een bemiddelingsgesprek bedraagt 100,00 € per uur. Je moet 1,5 uur rekenen per gesprek. Het aantal gesprekken is afhankelijk hoe vlot of moeizaam de bemiddeling verloopt.

De kostprijs voor het opstellen van het bemiddelingsakkoord en de eventuele bijkomende kosten worden besproken tijdens het eerste gesprek.


De kostprijs voor de individuele begeleiding eetstoornissen bedraagt 65 € per gesprek (duurtijd: 1 uur)

 

Bereikbaarheid via:
isabelle.theunissen@groepspraktijkanemoon.be
0479/66.01.96


Beschikbaarheid:
Op donderdag vanaf 13u tot 21u in Wilrijk.