StevenUtsi

Steven Utsi

Psycholoog, studiecoachAchtergrond:


  • Sinds 1996 psycholoog, opgeleid in psychodynamische theorievorming, neurofysiologie en experimentele psychologie.
  • Aanvullende master in de communicatiewetenschappen.
  • Bij het begin van loopbaan vier jaar onderzoeksassistent (KULeuven).
  • Twaalf jaar lang in de weer met dossiers over o.a. zorg en onderwijs.
  • Al tal van jaren studiebegeleider op zelfstandige basis, zowel vakinhoudelijk als 'leren leren'.
  • Vormingen in mindfulness en focusing, met veel aandacht voor stilte als kracht.
  • Ingeschreven bij de Psychologencommissie (nummer 731113968).


Mijn leven lang vertel ik verhalen. Aan mij zijn in mijn jeugd en later, ook nu nog, tal van verhalen verteld. Ik beschouw het als belangrijk dat mensen aan elkaar verhalen doorgeven, want ze vormen levenslang voertuigen van ideeën, gevoelens en manieren van beleven. Naast de gezinsomgeving speelt het onderwijs hier van oudsher een grote rol in. In verhalen komen kennis en attitude samen. Aan kinderen en jongeren voor wie op school te weinig plaats en tijd is om inzicht en leerhouding te verwerven, wil ik dat weten/kennen/inzien en die robuuste leerhouding helpen aanleren. Ik bied achtergrond, leg verbanden en maak het verhaal van een les/vak inzichtelijk. Ik vertel het verhaal van leerstof, help ordenen en bied de technieken aan om schoolwerk doelmatiger en efficiënter te laten verlopen - zodat jonge mensen later opnieuw schakels kunnen zijn en hun en onze verhalen verder kunnen doorvertellen.

 

Doelgroep:

Kinderen en jongeren van zes tot ... jaar. Vanaf de lagereschoolleeftijd tot studenten hoger onderwijs of mensen in het volwassenenonderwijs: wie behoefte heeft aan ondersteuning bij leerproces en kennisverwerving is welkom.

 

Aanbod:

. Inhoudelijke ondersteuning voor lagere school en de meeste vakken ASO/TSO/BSO e.a.

. 'Leren leren'.

. Begeleiding van hoogbegaafde leerlingen.

. Mnemotechnische hulpmiddelen om te leren onthouden en structureren.

. Examenvoorbereiding.

. Balans leren/studeren en ontspanning.

 

Tarieven:

Studiecoaching (1 uur): 45 euro


Aanwezigheid:

Op vrijdag vanaf 15 uur tot 21 uur.


U kan me bereiken via:

steven.utsi@groepspraktijkanemoon.be

0484 67 30 97

 Groepspraktijk Anemoon Kontich                                                                                                                                       Groepspraktijk Anemoon Brasschaat

Koningin Astridlaan 104,  2550 Kontich                                                                                                                                  Bredabaan 566, 2930 Brasschaat

info-kontich@groepspraktijkanemoon.be                                                                                                                                    info-brasschaat@groepspraktijkanemoon.be