StefanieSoffers

Stefanie Soffers

Klinisch psycholoog en Logopedist


Achtergrond:


  • Master in de Logopedische Wetenschappen, Universiteit Gent (2015)
  • Master in de Klinische Psychologie, Universiteit Gent (2018)
  • Acceptance & Commitment Therapy, basisbeginselen Mindfulness
  • Neuropsychologische onderzoeken
  • Nieuwe autoriteit, geweldloos verzet
  • Erkend door de psychologencommissie (erkenningsnummer: 922122789)
  • Psychosociaal medewerker op de Pediatrie van AZ Klina


Ik ben Stefanie Soffers, een erkend klinisch psycholoog en logopedist, die zich vol gedrevenheid inzet in functie van het welbevinden van de cliënt en zijn omgeving. Vanuit een oprechte betrokkenheid en natuurlijk enthousiasme ga ik zowel relatie- als taakgericht te werk. Ik heb een sterke interesse voor de medische wereld, het menselijk functioneren en alles wat met communicatie te maken heeft. In een wereld waar “geluisterd wordt” om vervolgens vanuit eigenbelang te kunnen reageren, zal ik proberen diegene te zijn die luistert om te horen wat jij te vertellen hebt en waar jij nood aan hebt. Met respect voor jouw eigenheid en aandacht voor jouw vraag, zullen we samen stapjes zetten waarbij we op zijn minst 1 keer vaker opstaan dan we vallen.


Doelgroep:

Zowel voor psychologie als logopedie kunnen kinderen en jongeren bij mij terecht. Het lijkt mij vanzelfsprekend dat de ouders bij de therapie betrokken worden zodat ook zij gehoord worden en hun steentje kunnen bijdragen.


Aanbod:

Psychologische begeleiding:

-Psycho-educatie

-Aandacht- en concentratieproblemen (ADD, ADHD…)

-Autismespectrumstoornissen (ASS)

-Emotionele problemen

-Gedragsproblemen

-Verwerkingsmoeilijkheden

-Opvoedingsmoeilijkheden

-Moeilijkheden op school

-Studiebegeleiding

-…

& logopedische onderzoeken (en behandeling):

-Taal: Vertraagde taal- en/of spraakontwikkeling, afasie

-Spraak: Fonetische en fonologische articulatiestoornissen

-Leerstoornissen: Lees-, spel-, en rekenproblemen, dyslexie, dysorthografie en dyscalculieAanwezig:

Op maandag van 13 tot 21 uur, op woensdag van 13 tot 21 uur en vrijdag van 13 tot 17 uur.


U kan me bereiken via: 

stefanie.soffers@groepspraktijkanemoon.be

0479/64.03.42

 Groepspraktijk Anemoon Kontich                                                                                                 Groepspraktijk Anemoon Brasschaat

Koningin Astridlaan 104,  2550 Kontich                                                                                            Bredabaan 566, 2930 Brasschaat

info-kontich@groepspraktijkanemoon.be                                                                                             info-brasschaat@groepspraktijkanemoon.be