MyriamWens

Myriam Wens

Klinisch psychologeAchtergrond:


  • Master in de klinische Psychologie, Universiteit Gent
  • Ervaring in het werken met kinderen met gedrags- en emotionele problemen
  • Erkend door de psychologencommisie (erkenningsnummer: 922118543)
  • Lid van de Belgische Federatie voor Psychologen en de Vlaamse Vereniging voor Klinische Psychologen
Ik ben Myriam Wens, een klinisch psychologe, afgestudeerd aan de Universiteit Gent als Master in de klinische Psychologie. Tijdens mijn opleiding legde ik de focus voornamelijk op het therapeutisch en diagnostisch werken met kinderen en jongeren en het begeleiden van hun context. Tijdens mijn opleiding en de twee jaar die erop volgden werkte ik binnen een OBC (observatie & behandelingscentrum) met kinderen met gedrags- en emotionele problemen.  Samen met o.a. ouders en leerkrachten zocht ik mee naar een structuur waarbinnen kinderen en jongeren opnieuw konden groeien.

Momenteel gebruik ik de ervaring en kennis die ik afgelopen jaren heb opgedaan om kinderen en jongeren op zelfstandige basis te begeleiden.


Doelgroep:

Kinderen en jongeren van 6 tot 15 jaar, alsook hun ouders


Aanbod:

U kan bij mij terecht voor een brede waaier aan vragen en moeilijkheden, waaronder:

•Psycho-educatie

•Huiswerkbegeleiding

•Aandacht- en concentratieproblemen (ADD, ADHD,...)

•Autismespectrumstoornis (ASS)

•Emotionele  problemen

•Gedragsproblemen & opvoedingsproblemen

•Moeilijkheden met sociale vaardigheden

•Problemen op school (gepest worden, niet mee kunnen in de klas,…)

•Moeilijkheden bij plannen en organiseren (van het dagelijkse leven)

•Psycho-diagnostiek (intelligentieonderzoek, aandacht- en concentratieonderzoek, belevingsonderzoek,…)

•…


Aanwezigheid:

op dinsdag, woensdag, donderdag

U kan me bereiken via:


myriam.wens@groepspraktijkanemoon.be

0492/85.93.34
Groepspraktijk Anemoon Kontich                                                                                                                                       Groepspraktijk Anemoon Brasschaat

Koningin Astridlaan 104,  2550 Kontich                                                                                                                                  Bredabaan 566, 2930 Brasschaat

info-kontich@groepspraktijkanemoon.be                                                                                                                                    info-brasschaat@groepspraktijkanemoon.be