SaraKosar

Sara Kosar

Logopediste


Achtergrond:


  • Bachelor in de Logopedie en Audiologie: afstudeerrichting logopedie
  • Werkt met kinderen, jongeren en volwassenen
  • Werkt in het Nederlands en Turks.

Ik heb mijn studies afgerond op de Thomas More Hogeschool te Antwerpen. In behaalde hier een bachelordiploma logopedie. Na mijn opleiding startte ik meteen als zelfstandige logopedist.

Als tweetalige (Turks-Nederlands) logopediste heb ik vooral interesse in meertalige taaldiagnostiek en behandeling. Ook mijn bachelorproef heb ik verricht rond het thema meertaligheid. Hierbij probeerde ik de verschillen te zoeken tussen de ontwikkeling van deze twee talen en welke fouten typisch zijn voor kinderen van deze doelgroep. Naast taal behandel ik ook spraak- en leerproblemen. Hierbij bedoelen we articulatiestoornissen, stemstoornissen, leesproblemen (dyslexie), spellingsproblemen (dysorthografie) en rekenmoeilijkheden (dyscalculie). Zowel jong als oud is welkom voor onderzoek en behandeling!


Aanwezig:

Op dinsdag vanaf 17 tot 21 uur, donderdag vanaf 13 uur tot 21 uur en zaterdag vanaf 9 tot 13 uur.


U kan me bereiken via: 

sara.kosar@groepspraktijkanemoon.be

0476/69.07.55 Groepspraktijk Anemoon Kontich                                                                                                                                       Groepspraktijk Anemoon Brasschaat

Koningin Astridlaan 104,  2550 Kontich                                                                                                                                  Bredabaan 566, 2930 Brasschaat

info-kontich@groepspraktijkanemoon.be                                                                                                                                    info-brasschaat@groepspraktijkanemoon.be