NathalieFierens

Nathalie Fierens

Klinisch psychologeAchtergrond:


  • Master in de Klinische Psychologie, Universiteit Gent
  • Autisme diagnostisch observatie schema-2 (ADOS-2), module 1 en 2
  • Neuropsychologische onderzoeken


Ik ben Nathalie Fierens klinisch psycholoog afgestudeerd aan de Universteit Gent als Master in de Klinische Psychologie. Tijdens mijn opleiding heb ik me voornamelijk gericht op kinderen en jongeren, alsook hun context (ouders, school, …). Ik ben erkend door de psychologencommissie (erkenningsnummer 912114820) en tevens lid van de Belgische Federatie voor Psychologen (BFP) en de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP).

 

Doelgroep:

Kinderen en jongeren van 4 tot 16 jaar, alsook hun ouders.

Begeleiding kan zowel individueel als in groep.

 

Probleemgebieden:

U kan bij mij terecht met allerhande vragen en moeilijkheden, waaronder:

Aandachts- en concentratieproblemen (ADD, ADHD, …)

Angsten

Autismespectrumstoornis (ASS)

Emotionele problemen

Gedragsproblemen

Opvoedingsproblemen

Moeilijkheden met sociale vaardigheden

Schoolproblemen (gepest worden, niet mee kunnen in de klas, …)

Verwerkingsproblemen (rouw, echtscheiding, …)

-…

 

Aanbod:

In therapie bekijk ik het kind of de jongere steeds als een uniek individu en gaan we samen op zoek naar de beste aanpak. Dit kan o.a. door middel van  tekeningen, verhalen, poppen, spelmateriaal, gesprekken, enz. Ook ouders worden steeds mee in dit proces betrokken en kunnen ondersteuning krijgen. Qua therapie bied ik sociale vaardigheidstraining (individueel en in groep), psycho-educatie, relaxatietechnieken, gesprekstherapie en spel coaching.

 

Verder doe ik ook psychodiagnostiek, met name intelligentieonderzoek, aandachts- en concentratieonderzoek, autisme-onderzoek, belevingsonderzoek en schoolobservaties.


Aanwezigheid:

Op maandag vanaf 13 uur tot 21 uur en woendag vanaf 9 tot 17 uur.


U kan me bereiken via:

nathalie.fierens@groepspraktijkanemoon.be

0497/08.63.62

 Groepspraktijk Anemoon Kontich                                                                                                 Groepspraktijk Anemoon Brasschaat

Koningin Astridlaan 104,  2550 Kontich                                                                                            Bredabaan 566, 2930 Brasschaat

info-kontich@groepspraktijkanemoon.be                                                                                             info-brasschaat@groepspraktijkanemoon.be