MasiteKosar

Masite Kosar

Logopediste


Achtergrond:


  • Bachelor in de Logopedie en Audiologie: afstudeerrichting logopedie
  • Werkt met kinderen, jongeren en volwassenen
  • Werkt in het Nederlands en Turks.

Doelgroep :

Kinderen

Jongeren

Volwassenen

 

Aanbod :

Onderzoek en therapie op vlak van:

- Taal: taalontwikkelingsstoornissen, afasie

- Spraak: fonologische en fonetische articulatiestoornissen, stemstoornissen

- Leerstoornissen: lees-, spel- en rekenproblemen, dyslexie, dysorthografie en dyscalculie

Therapie zowel in het Turks al in het Nederlands


Aanwezigheid:

Op woensdag vanaf 9 uur tot 21 uur en zaterdag vanaf 9 tot 13 uur.


U kan me bereiken via: 

masite.kosar@groepspraktijkanemoon.be

0488/81.27.49


Groepspraktijk Anemoon Kontich                                                                                                                                       Groepspraktijk Anemoon Brasschaat

Koningin Astridlaan 104,  2550 Kontich                                                                                                                                  Bredabaan 566, 2930 Brasschaat

info-kontich@groepspraktijkanemoon.be                                                                                                                                    info-brasschaat@groepspraktijkanemoon.be