MasiteKosar

Masite Kosar

Logopediste


Achtergrond:


  • Bachelor in de Logopedie en Audiologie: afstudeerrichting logopedie
  • Werkt met kinderen, jongeren en volwassenen
  • Werkt in het Nederlands en Turks.

Doelgroep :

Kinderen

Jongeren

Volwassenen

 

Aanbod :

Onderzoek en therapie op vlak van:

- Taal: taalontwikkelingsstoornissen, afasie

- Spraak: fonologische en fonetische articulatiestoornissen, stemstoornissen

- Leerstoornissen: lees-, spel- en rekenproblemen, dyslexie, dysorthografie en dyscalculie

Therapie zowel in het Turks al in het Nederlands


Aanwezigheid:

Op woensdag vanaf 9 uur tot 21 uur en zaterdag vanaf 9 tot 13 uur.


U kan me bereiken via: 

masite.kosar@groepspraktijkanemoon.be

0488/81.27.49

GPDR privacybescherming:

Zie voor verdere informatie bij GDPR.


Afspraak annuleren:

Gelieve ons minstens 48 u op voorhand te verwittigen indien u niet aanwezig kan zijn op uw afspraak. Wenst u uw afspraak te verzetten gelieve dan op voorhand telefonisch of per e-mail contact op te nemen met uw eigen therapeut. U vindt de gegevens van uw therapeut bij teamleden. Graag niet onze algemeen telefoon nummer gebruiken hiervoor. Bij het niet respecteren van gemaakte afspraken zal de sessie volledog aangerekend worden. Bij ziekte vragen we een doktersbewijs.
Groepspraktijk Anemoon Kontich                                                                                                 Groepspraktijk Anemoon Brasschaat

Koningin Astridlaan 104,  2550 Kontich                                                                                            Bredabaan 566, 2930 Brasschaat

info-kontich@groepspraktijkanemoon.be                                                                                             info-brasschaat@groepspraktijkanemoon.be