MarleenDegroote

Marleen de Groote

Orthopedagoog, specialisatie Autisme spectrum stoornis (ASS)Achtergrond:


  • Graduaat in de Orthopedagogie  sinds 2004
  • 10 jaar jobcoaching
  • Ik heb ervaring met verschillende doelgroepen: ASS, Asperger, Ad(h)d, mentale- en fysieke beperking, AH, Nah, Borderline en hechtingsstoornis, Gilles de La Tourette, hoogsensitief, depressie en verslavingsproblematieken.
  • Extra vormingen: Dialectische Gedragstherapie, Mentaliseren bij Borderlineproblematiek het medisch model, ACT, Drugs en een mentale beperking. Selectief Mutisme, Mindmapping, Werkgroep Emotionele ontwikkeling en Intervisie en werkgroep seksualiteit.
Na de geboorte van mijn zoon heb ik besloten om mijn leven een totaal ander wending te geven en wou ik mensen gaan begeleiden  In 2004 behaalde ik via een herscholing mijn graduaat in de Orthopedagogie. In mijn voorlaatste job heb ik 10 jaar als jobcoach gewerkt en heel veel ervaring opgedaan met verschillende doelgroepen in verschillende situaties en hun netwerken. Op heden werk ik nog drie dagen in de week met personen met ASS in een maatwerkbedrijf als meewerkende begeleidster.


Hoe werk ik:

Als coach kijk ik niet alleen naar het individu maar steeds naar het volledige beeld, een mens staat trouwens nooit op zichzelf en is het onderdeel van een geheel en zijn context. Ik werk laagdrempelig en vindt het belangrijk dat de hulpvrager(ster) de regie blijft behouden in zijn / of haar eigen proces. Via het onderzoeken van het persoonlijke verhaal zoeken we samen  naar oplossingen voor de gestelde hulpvraag (-en) van dat moment. We brengen deze in de praktijk, oefenen, evalueren en sturen bij indien nodig. Doordat de cliënt zijn eigen regie behoudt, ontstaat er een vertrouwensband. En vanuit dat wederzijds vertrouwen en respect komt er een opening en een mogelijkheid om te groeien.


Doelgroep:

Kinderen ( vanaf 10 jaar), jongeren en volwassenen, partners en gezinsbegeleiding, het netwerk ( familie, school, vrienden...)


Aanbod:

je kan bij mij terecht voor:

•vraag gestuurde ondersteuning bieden

•de eigen ervaringen van de personen met ASS, AD(H)D en andere problematieken hun omgeving integreren in de begeleiding.

•verwerken van diagnose en inzicht in ( eigen) autisme

•psycho-educatie ( uitleg geven over autisme met zijn beperkingen en mogelijkheden )

•samen zoeken naar mogelijkheden, oplossingen, tips voor het dagdagelijkse vanuit de gestelde hulpvraag

•welbevinden ( zelfbeeld, angsten, piekergedachten, depressieve gevoelens en stress )

•sociale- en communicatieve en praktische vaardigheden aanleren

( verduidelijken, concreet, visueel..)

•vrijetijdsvaardigheden

•werkgedrag

•zelfredzaamheid stimuleren

•begeleiden in het leren plannen en organiseren

•conflicten en problemen begrijpen en oplossen

•relatiebegeleiding

•gezinsbegeleiding


Aanwezigheid:

Kontich: op vrijdag van 9u tot 21u

Brasschaat: op donderdag van 9u tem 21u


U kan me bereiken via:

marleen.degroote@groepspraktijkanemoon.be

0499/40.68.60