GrietBellekens

Griet Bellekens

Ergotherapeut,

Master Opleidings-en Onderwijswetenschappen,

docente Wobbelturnen

Werkzaam tot 31/12/2021Achtergrond:


 • Bachelor in de Ergotherapie
 • Master Opleidings-en Onderwijswetenschappen
 • Cursus Socio-Emotionele leerlingbegeleiding

                   

                    Werkervaring:

 • In het buitengewoon secundair onderwijs (Type 3, Type 4 en Type 9),
 • In het hoger onderwijs,
 • In het Algemeen ziekenhuis op de diensten Neurologie en Geriatrie.
 • In het PC op de afdelingen Psycho-organische opnameafdeling en Beschut Wonen.


Graag stel ik mezelf even voor:

 

Mijn naam is Griet Bellekens ik behaalde mijn bachelor Ergotherapie in 1994. Ik werk al jaren in de trainings-en opleidingswereld zowel bij kinderen als (jong)volwassenen. Ik bouwde o.a. jaren ervaring op in de studiebegeleiding met Hogeschoolstudenten. Dit jaar behaalde ik ook mijn Masterdiploma Opleidings-en Onderwijswetenschappen aan de UAntwerpen. Verder bouwde ik mijn expertise ook op in het buitengewoon secundair onderwijs in type 4, type 3 en type 9.

Als ergotherapeut help ik kinderen en volwassenen die moeilijkheden ondervinden bij het uitvoeren van dagdagelijkse activiteiten. We gebruiken verschillende methodieken om iedere cliƫnt op zowel op psychisch, fysiek en socio-emotioneel functioneren zo goed mogelijk te ondersteunen .Dit kan gaan van schrijfmotoriek stimuleren tot fysieke en cognitieve revalidatie bij volwassenen na een ongeval of ziekte. Om nog extra psychomotorische begeleiding te kunnen geven volgde ik een opleiding tot docente Wobbelturnen zowel voor kinderen als volwassenen.

 

Doelgroep:

 • Kinderen en jongeren met:
  • motorische achterstand (zowel grove als fijne motoriek) t.g.v. bv. prematuriteit
  • lateralisatieproblemen
  • schrijfstoornissen
  • problemen met sensorische integratie/verwerking
  • motorische achterstand (evenwicht, etc)
  • studiebegeleiding
 • Volwassenen
  • revalidatie na een beroerte
  • parkinson
  • algemene revalidatie na Covid-19
  • cognitieve training
  • zelfredzaamheid
  • advies hulpmiddelen

 


Diagnostiek:

 • Psychomotorisch onderzoek (Movement ABC)
 • Fijn motorische problemen (Writic) en motorische schrijfproblemen (SOS)

 


Aanbod en methodieken:

 • Wobbelturnen voor ouder en kind samen, met als doel verbondenheid, veiligheid en ontspanning te bieden en de ouder-kind relatie te versterken; Maar ook om het kind motorisch sterker te maken
 • Vaardigheidstraining fijne motoriek;
 • Schrijfmethodes voor voorbereidend en aanvankelijk schrijven;
 • Zelfredzaamheidstraining voor het aanleren van vaardigheden voor activiteiten uit het dagelijks leven.

 

 

Tarieven:

De behandeling bij een ergotherapeut:

 

Enkel voor locomotorische en neurologische revalidatie is het honorarium en het terugbetalingstarief van de behandeling wettelijk vastgelegd door het RIZIV. Dit indien men reeds een volledig programma gevold heeft of op het punt staat om een compleet programma voor locomotorische en neurologische revalidatie te voltooien in een gespecialiseerd centrum. Ook heeft men een voorschrift nodig, uitgeschreven door de revalidatiearts van het gespecialiseerde centrum waar u de revalidatie volgde.

 

Voor de overige ergotherapeutische behandelingen en diagnostiek wordt het volgende tarief gehanteerd:

 • Psychomotorisch onderzoek met Movement ABC (afnameduur van 60 min): 105 euro
 • Overige diagnostiek (KOEK, SOS) (afnameduur van 30 min): 40 euro
 • Sessie van 30 min: 30,25 euro
 • Sessie van 60 min: 60,50 euro

 

Check zeker je bijkomende verzekering bij je ziekenfonds, vaak dekken ze hier deze extra kosten.

 

 

Aanwezigheid:

Elke donderdag van 13h tot 21h in Kontich.  

 


U kan me bereiken via:

e- mail: griet.bellekens@groepspraktijkanemoon.be 

GSM: 0473949025