GemaEspin

Gema Espin

Psychotherapeut, creatievetherapeut

werkzaam tot 30/9/2021



Achtergrond:


 • Psychiatrische verpleegkundige (HIVSET)
 • Sociale Readaptatiewetenschappen (AP Hogeschool)
 • Leerkracht( CVO Mechelen)
 • Certificaat van Psychodrama-Director te Gent onder leiding van F. Cuvelier.
 • Dader en slachtoffer bejegening/Forensische psychiatrie (Rotterdam)
 • Verschillende opleidingen gevolgd rond agressie hantering/Geweldloze communicatie (Nederland)
 • Getuigschrift voor het volgen van de Voortgezette Training in het leiden van Groepen en Teams in Het Instituut voor Communicatie te Kortrijk
 • Nieuwe autoriteit/geweldloze verzet Opleiding gevolgd Binnen de werkcontext.
 • Duplo methodiek bij Leren Overleven-contextuele leerschool bij A. De keyser.


“All the world's a stage, and all the men and women merely players"

W.Shakespeare


Mezelf voorstellen,

Mijn naam is Gema Espin en als director in psychodrama ben ik al 25 jaar actief geweest binnen het klinische (psychiatrische) milieu.

Vaak kom ik mensen tegen die moe zijn van maanden/jaren bezig te zijn met organiseren, niet denken maar voortdoen.

Een mens is rekbaar, maar niet eindeloos: dat weten we wel onder tussen.

De laatste jaren heb ik gemerkt tijdens mijn werk dat jongeren en ook volwassenen vaak moeite hebben met hun “interne criticus”.

Daar heb ik tot mijn verwondering, mooie doorbraken gezien in hun persoonlijk proces.

Doorheen de jaren als psychotherapeut heb ik mij verdiept in verschillende creatieve vormen zoals drama, beeldende, muziek, duplomethodiek, lichaamswerk, groepswerk enz.

Ik leg vooral het accent op deze verschillende creatieve vormen omdat ik een dialoog wil creëren via de ontmoeting van een beeld, een metafoor, een tekening, een verhaal, een gedicht waaruit ruimte kan komen om te spreken, te voelen of gewoon te ervaren.

Creatieve therapie kan ook aanvullend zijn aan een behandeling bij een psychiater/psycholoog.

Het biedt de mogelijkheid om met gedrag te experimenteren. Op deze wijze kan de gewenste gedragsverandering op gang komen.

 

Specialisaties:

 

 • Creatieve therapie zoals psycho-dramatherapie, lichaamswerk, beeldende therapie, sociodrama.
 • Narratieve therapie
 • Traumatherapie/ hulpverlening grensoverschrijdend gedrag
 • Slachtofferbejegening
 • “Figuring Futures”-methodiek
 • Nieuwe autoriteit/geweldloos verzet
 • Communicatie/assertiviteitstrainingen
 • Visualisatie technieken
 • Ademhalingstechnieken /relaxatietherapie (Shiatsu)
 • Groepstherapie/workshops: thematisch gericht

 

Doelgroep:

 

 • 16 tot …….
 • Individueel/groepsbenadering

 

Hoe verloopt een sessie:

 

 • De eerste afspraak verloopt als intake. Hier wordt stilgestaan bij de vragen of moeilijkheden.

In overleg beslissen we dan of het starten van een therapeutisch relatie zinvol is.

Intake gesprek duurt ongeveer 90 minuten en bedraagt 65 euro

 • Individueel gesprek duurt ongeveer 1 uur en bedraagt 55 euro (inbegrepen materiaal kosten).

 

Ondersteuning bij:

 

 • Hechtingsproblemen
 • Laagzelfbeeld
 • Sociaal/emotionele problemen
 • Faalangst/verlegenheid/communicatieproblemen
 • Trauma’s al of niet gepaard gaande met angst
 • Persoonlijkheidsproblemen o.a. met de diagnose Borderline PS
 • Identiteitsproblemen
 • ASS ( assertiviteitstrainingen/leren opkomen voor mezelf met autisme)

 

Contactgegevens:

 

 • Anemoon Multidisciplinair en therapiecentrum, praktijk Kontich


 • Aanwezig op volgende momenten:

Vrijdag: 17-21uur

Zaterdag: 9-13uur

 

 • Te bereiken via é -mail: gema.espin@groepspraktijkanemoon.be
 • Gsm: 0475/958292