EvaRitaBoon

Eva Rita Boon

LogopedisteAchtergrond:


  • Bachelor in logopedie
  • Master in agogische wetenschappen, specialisatie vrije tijd
  • Auteur van het boek “Van hier tot aan de maan en terug”
  • Specialisatie autismespectrumstoornissen
  • Specialisatie taalontwikkelingstoornissen

Ik verzamelde gedurende jaren kennis en ervaring als

• Logopediste in het buitengewoon lager en secundair onderwijs (type 7, type 9,  en basisaanbod),

• Auti-coach bij Jongelinckshof

• Onderwijscoördinator voor type 9 (autismespectrumstoornis) bij Koca-basisonderwijs

• Ervaringsdeskundige als mama van een auti-kind

 

Ik bouw nog steeds kennis en ervaring op  :

• als ondersteuner bij ondersteuningsnetwerk Antwerpen Plus 

•Als ervaren gonbegeleidster met specialisatie taalontwikkelingstoornissen en autismespectrum-stoornis werk ik – nu als ondersteuner -  nog steeds dagelijks samen met leerkrachten, ouders, en leerlingen. Dit geeft mij de kans om in contact te blijven met verschillende taal- en rekenmethoden die men op diverse scholen hanteert, waardoor mijn kennis en ervaring up toe date blijft en ik de begeleiding goed kan laten aansluiten bij het schoolleven.

Als ondersteuner binnen regio Antwerpen implementeer ik door Uitwisseling, Ondersteuning en Ontmoeting het M- decreet op diverse scholen.

Mijn contacten en professionele ervaringen in het buitengewoon onderwijs helpen mij leermoeilijkheden beter begrijpen en begeleiden. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften hebben een centrale plaats in mijn hart en mijn werk.

 

Doelgroep:

•Kinderen en jongeren van 4-18 jaar

•Volwassenen enkel voor ouderbegeleiding


Aanbod :

•Diagnostisch logopedisch onderzoek, therapie en begeleiding:

-Onderzoek en therapie bij taalontwikkelingsstoornissen (=STOS, o.a. dysfasie) + ouderbegeleiding

-Bevorderingsmethodieken voor schoolrijpheid (kleuters en leerlingen in het 1ste leerjaar)

Voorbereidend rekenen

Cognitieve vaardigheden

Taal -en spraakontwikkeling

Voorbereidend lezen en schrijven

Werkhouding en zelfredzaamheid

Sociale en emotionele ontwikkeling

-Onderzoek en therapie bij leerstoornissen :

Dyslexie (hardnekkig probleem met lezen)

Dyscalculie (hardnekkige rekenstoornissen)

Dysorthografie (hardnekkige spellingstoornis)

-Auti-coaching:

professioneel en ervaringsdeskundig begeleiden en ondersteunen van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met autisme en hun omgeving (familie, vrienden, school,…)

Ouderbegeleiding

-Overleg met school of andere hulpverlening indien gewenst. 


Aanwezig:

Woensdag vanaf 13 tot 17 uur, vrijdag vanaf 9 tot 13 uur en zaterdag vanaf 9 tot 13 uur.

 

U kan me bereiken via: 

eva-rita.boon@groepspraktijkanemoon.be

0473/71.30.91


GPDR privacybescherming:

Zie voor verdere informatie bij GDPR.


Afspraak annuleren:

Gelieve ons minstens 48 u op voorhand te verwittigen indien u niet aanwezig kan zijn op uw afspraak. Wenst u uw afspraak te verzetten gelieve dan op voorhand telefonisch of per e-mail contact op te nemen met uw eigen therapeut. U vindt de gegevens van uw therapeut bij teamleden. Graag niet onze algemeen telefoon nummer gebruiken hiervoor. Bij het niet respecteren van gemaakte afspraken zal de sessie volledog aangerekend worden. Bij ziekte vragen we een doktersbewijs.
Groepspraktijk Anemoon Kontich                                                                                                 Groepspraktijk Anemoon Brasschaat

Koningin Astridlaan 104,  2550 Kontich                                                                                            Bredabaan 566, 2930 Brasschaat

info-kontich@groepspraktijkanemoon.be                                                                                             info-brasschaat@groepspraktijkanemoon.be