ADHD_ADD_onderzoek

Diagnostisch onderzoek voor ADHD, ADD


Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD):


Zowel voor diagnostiek onderzoek als behandeling/begeleiding voor ADHD/ADD kan u terecht bij ons.

 

ADHD is een afkorting van een Engelstalige term: ‘Attention Deficit Hyperactivity Disorder’. In het Nederlands wordt het vertaalt als ‘aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit’.


ADHD is een ontwikkelingsstoornis met als belangrijkste gedragskenmerken hyperactiviteit,  onoplettendheid en impulsiviteit. Deze kenmerken zijn in die mate aanwezig dat het functioneren thuis, op school of op het werk en voor een periode van minstens zes maanden, er ernstig onder gaat lijden. ADHD komt frequent voor: 5 tot 8 % van de schoolgaande jeugd en 2,5 tot 4,4 % van de volwassenen heeft er last van.


Er bestaan drie types ADHD:

 • Overwegend onoplettend beeld (gekend als ADD)
 • Overwegend hyperactief/impulsief beeld
 • Gecombineerd beeld


Veel voorkomende problemen bij kinderen met ADHD:

 • gedragsproblemen (bv. agressie)
 • angst- en stemmingsstoornissen
 • problemen met fijne en/of grove motoriek
 • leerachterstand of leerstoornissen
 • taal- spraakstoornissen op jonge leeftijd
 • autisme en verwante stoornissen
 • tics,...


Verloop van het onderzoek:

 • Intakegesprek
 • Kinderpsychiatrisch onderzoek  
 • Neuropsychologisch onderzoek: Via een neuropsychologisch onderzoek wordt er inzicht verkregen op aandacht, concentratie, geheugen, impulsiviteit, visuomotoriek en constructieve vaardigheden van het kind of de jongere).
 • Psychomotorische testing (indien nodig)
 • Logopedisch onderzoek (indien nodig)
 • Schoolobservatie (indien nodig)
 • Bijkomende onderzoeken voor differentiële diagnoses (ASS, tics, DCD,...) (indien  nodig) 
 • MDO (multidisciplinair overleg)
 • Adviesgesprek


Behandeling:

 • Psychoeducatie
 • Medicatie (indien nodig)
 • Psychotherapie (indien nodig)
 • Opvoedingsondersteuning (indien nodig)
 • Studiebegeleiding (indien nodig)
 • Aandacht, concentratie, geheugentraining, cogmed training (indien nodig),...