Trainingen/cursussen

Trainingen/cursussen:

  • Sociale Vaardigheidstraining (SOVA training)
  • Angsttraining
  • Cognitieve gedragstherapie in groep
  • Agressie Regulatie Training (ART)
  • Positive Parenting Program (Triple P)
  • Leren leren  • Sociale Vaardigheidstraining (SOVA training):

Het doel van SOVA training is om kinderen en jongeren sociale vaardigheden aan te leren die hen in staat stellen op een betere manier contacten aan te gaan met leeftijdgenoten.

De module SOVA training bestaat uit verschillende bijeenkomsten van 1,5 tot 2 uur per keer, afhankelijk van de leeftijdscategorie.

Voor de diverse leeftijdscategorieën (jonger dan 8 jaar, 8 tot 12 jaar, 12 jaar en ouder) maken wij gebruik van verschillende op de leeftijd aangepaste trainingsmethodes. De SOVA training richt zich op het aanleren van diverse sociale basisvaardigheden zoals:

• kennismaken

• iets vragen

• nee zeggen

• een praatje maken

• kritiek krijgen en geven

• samen spelen

• omgaan met pestgedrag

Bij het aanleren van deze sociale vaardigheden wordt o.a. gebruik gemaakt van rollenspellen. Bij de start van de module SOVA training is er een ouderbijeenkomst waarop u krijgt uitgelegd wat de training inhoudt. Uw zoon/dochter krijgt een persoonlijke map waar alle vaardigheden in staan, deze map gaat steeds mee naar huis. Omdat toepassen van het geleerde in de praktijk heel belangrijk is, krijgen de kinderen/jongeren huiswerkopdrachten mee, zodat die thuis (of op school) met de ouder, de thuis- of schoolbegeleider geoefend kunnen worden.  • Agressie Regulatie Training (ART):

ART is bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar die moeite hebben om zich te beheersen. Ze worden snel boos en zijn vaak ook agressief. Daardoor komen ze vaak onbedoeld in de problemen terecht. In een ART-training leert het kind individueel of in een groepje, hoe het zijn boosheid/agressie onder controle krijgt.Het kind leert hoe het zich anders kan uiten,niet met agressie maar op een betere manier.Hij leert ook dat hij/zij keuzes heeft in de manier waarop hij zich gedraagt. In groep oefenen ze met rollen spellen, kringgesprekken en huiswerkopdrachten.  • Positive Parenting Program (Triple P):

De meeste ouders vinden opvoeden leuk en halen er veel voldoening uit maar af en toe stelt het gedrag van kinderen het geduld van ouders danig op de proef. Via eenvoudige stappenplannen en kleine veranderingen in de aanpak leert Triple P je om die situaties anders aan te pakken. Kleine veranderingen dus die een groot verschil kunnen maken voor jou en je gezin.

Met Triple P krijg je meer inzicht in hoe je gezin in elkaar zit. Je leert door wat je zegt, denkt, voelt en doet:

• een stabiele, ondersteunende en warme omgeving  te creëren voor je kinderen

• gewenst gedrag te stimuleren

• ongewenst gedrag op een positieve, consequente en besliste manier aan te pakken

• vooraf te plannen en zo mogelijk moeilijke situaties de baas te kunnen

• voor jezelf te zorgen als ouder.

(Bron: Triple P, www.triplep.be)  • Typ 10 cursus:

Kinderen met fijnmotorische problemen, dyspraxie of zelfs dyslexie hebben het vaak heel moeilijk om te schrijven. De schrijfmotoriek schiet te kort en hoewel ze wel weten wat ze zouden willens schrijven, krijgen ze hun gedachten maar moeilijk op papier. Werken op een computer zou een hulp kunnen zijn, maar daarvoor zouden ze het beste blind moeten kunnen typen.

TypTien heeft een unieke aanpak, waardoor het voor kinderen gemakkelijker wordt om blind te leren typen. Om het typen zo goed mogelijk te integreren worden alle leerkanalen (auditief, visueel, motorisch-tactiel, geheugen en redeneren) gelijktijdig aangesproken. Er wordt gewerkt met kleurtjes, met figuurtjes, met verhaaltjes, spelletjes, invuloefeningen, denkoefeningen,... 

Deze cursus kan individueel of in groep gevolgd worden vanaf de leeftijd van 9 jaar.
Groepspraktijk Anemoon Kontich                                                                Groepspraktijk Anemoon Brasschaat

Koningin Astridlaan 104,  2550 Kontich                                                           Bredabaan 566, 2930 Brasschaat

info-kontich@groepspraktijkanemoon.be                                                             info-brasschaat@groepspraktijkanemoon.be