Logopedie

Logopedie:


  • Taalontwikkeling:

Bij een taalontwikkelingstoornis (dsyfasie) heeft het kind hardnekkige problemen in zijn spraak- en taalontwikkeling en kunnen die problemen niet verklaard worden vanuit problemen in andere ontwikkelingsdomeinen en evenmin vanuit een te beperkt of onaangepast taalaanbod.

 

Verloop van het onderzoek:

Voorafgaande vereisten :

• NKO-onderzoek

• IQ-test (verbaal/non-verbaal) afgenomen door een psycholoog


Logopedisch onderzoek bestaat uit een kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie obv tests.

Mogelijke test:

• CELF-4-NL Clinical Evaluation of language Fundamentals

• Reynell Taalontwikkelingschalen

• Taaltoets Alle kinderen, met Vlaamse normering


Therapie: 

• Communicatieve therapie.

• Oefentherapie waarbij doelgericht taaloefeningen aangeboden worden.

• Uitbreiden van de woordenschat,

• op speelse wijze zinsvorming stimuleren,

• gebruik maken van liedjes en versjes ….

• Vanaf de lagere schoolleeftijd gaan we de taalproblematiek ook aanpakken en integreren in de schoolse vaardigheden zoals begrijpend lezen, vraagstukken …


Succesvol en met plezier (leren) communiceren is het grote doel. We oefenen dit in een veilige situatie door spelletjes en gesprekjes.


  • Leerstoornissen:

Mogelijke testen:

• Dyscalculie: Kortrijkse rekentest Revisie (2006 (c)

• Dyslexie

• Eén-Minuuttest (B)

• Klepel Pseudowoordentest

• Drie-minuten-toets

• Avi-niveau-test (c)


Therapie:

Ik sluit binnen de therapie steeds aan op de zone van naaste ontwikkeling. De zone van naaste ontwikkeling komt niet altijd overeen met de ontwikkelingszone die verwacht worden tijdens het klasgebeuren. Binnen de therapie wordt dus niet noodzakelijk remediërend gewerkt. 

Mogelijke therapieprogramma’s :

• Stap voor stap

• Veilig leren lezen

• Speciale leesbegeleiding (Luc Koning)

• De Zuidvallei

• Ralfi-methode

• Transparant

• Kopieerboek taalspelletjes

• Taaltraining mondjesmaat


Leren leren en huiswerkbegeleiding:

• Kennismaking met de leerling en zijn/haar huidige manier van werken

• Aangepaste studieomgeving creëren

• Studietijd bepalen

• Leren plannen & inschatten van benodigde tijd. (dagelijks huiswerk, toetsen, examens, Planning leren opstellen ...)

• Studiemotivatie

• Goed gebruik van de schoolagenda

• Leren oriënteren op een cursus

• Leren aandachtig lezen, rekening houdend met de structuur en de noden

• Structureren en schematiseren

• Omgaan met examens

• Leren zelfstandig te werken


Afhankelijk van de leeftijd van het kind en de problematiek werk ik nauw samen met de ouders en/of de school. De therapieën gaan meestal door op de praktijk en na de schooluren.  In overleg is begeleiding op de school of tijdens de schooluren mogelijk.  Hiervoor moet de schooldirectie toelating geven.


Groepspraktijk Anemoon Kontich                                                                Groepspraktijk Anemoon Brasschaat

Koningin Astridlaan 104,  2550 Kontich                                                           Bredabaan 566, 2930 Brasschaat

info-kontich@groepspraktijkanemoon.be                                                             info-brasschaat@groepspraktijkanemoon.be