Therapievormen

 

Hieronder vindt u een overzicht over de aangeboden therapievormen, begeleidingen en

trainingen in ons centrum:

Aangeboden

therapievormen en begeleidingen

 

(Psycho)therapie:

 • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
 • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) therapie
 • Hypnotherapie
 • Speltherapie
 • Acceptance & Commitment Therapie (ACT)
 • Relatietherapie
 • Contextuele therapie
 • Integratieve Therapie
 • Creatieve therapie
 • Hartcoherentie

 

Zie voor verdere informatie bij "therapievormen".

 

Logopedie:

 • Taalontwikkelingstoornis (dsyfasie)
 • Leerstoornissen (Dyscalculie, dyslexie)
 • Articulatieproblemen/stoornissen
 • Leren leren

 

Zie voor verdere informatie bij "logopedie".

 

Psychomotorische therapie:

Psychomotorische therapie is een behandelingsvorm waarbij er gewerkt wordt rond de basis motorische vaardigheden in de ontwikkeling van het kind.

 

Zie voor verdere informatie bij "Psychomotorische therapie".

 

 

Trainingen/cursussen:

 • Sociale Vaardigheidstraining (SOVA training)
 • Angsttraining
 • Agressie Regulatie Training (ART)
 • Positive Parenting Program (Triple P)

 

De trainingen gaan door in groep of individuel.

 

Zie voor verdere informatie bij "trainingen".

 

 

Coaching:

 • Auticoach
 • Studiecoach

 

 

Zie voor verdere informatie bij "coachingen".

 

Afspraak annuleren:

Gelieve ons minstens 48 u op voorhand te verwittigen indien u niet aanwezig kan zijn op uw afspraak.

Wenst u uw afspraak te verzetten gelieve dan op voorhand telefonisch of per e-mail contact op te nemen met uw therapeut.

Bij het niet respecteren van gemaakte afspraken zal de sessie aangerekend worden.

Bij ziekte vragen we een doktersbewijs.

 

 

Groepspraktijk Anemoon Kontich Groepspraktijk Anemoon Brasschaat

Koningin Astridlaan 104, 2550 Kontich Bredabaan 566, 2930 Brasschaat

Tel: 0485 730190 Tel: 0485 730190

info-kontich@groepspraktijkanemoon.be info-brasschaat@groepspraktijkanemoon.be