Ergotherapie

Ergotherapie:


Ergotherapie voor:

-Fijne en grove motoriek

-Zelfredzaamheid

-Aandacht en werkhouding

-Structureren en organiseren

-Sociale vaardigheden

-Rekentherapie

-Huiswerkbegeleiding

-Zinvolle dagbesteding

-Woonaanpassingen


Wat is ergotherapie?

Bij ergotherapie staat het doen centraal. Als ergotherapeut focus ik mij niet op de beperkingen maar vooral op de activiteiten die voor de persoon en zijn sociale omgeving belangrijk zijn. Samen proberen we jouw zelfstandig functioneren terug te winnen, te verbeteren of te onderhouden op gebied van zelfzorg, productiviteit, werk, leren en ontspanning. Aan de hand van de resultaten van een onderzoek zal een doelgericht behandelplan op maat worden opgesteld.


Therapie bij kinderen:

Het doel is om kinderen zo zelfstandig mogelijk in hun dagelijkse omgeving te laten handelen. De ergotherapeutische behandeling kan zich richten op het schoolse functioneren of de zelfredzaamheid van een kind in zijn omgeving. De doelgroep bij kinderen is:

-Kinderen die door leer- en/of gedragsproblemen niet (meer) kunnen spelen of meekunnen op school

-Bij diagnose van: Dyspraxie, Niet verbale leerstoornis (NLD), ADHD of ASS

-Bij leerproblemen of leerachterstand

De begeleiding kan zich hierbij richten op:

-De motoriek: reiken en grijpen, handgrepen, knippen, vouwen, scheuren, kleuren, tekenen, schrijven, oog-, handcoördinatie, etc.

-Sociale vaardigheden stimuleren

-De zelfredzaamheid: aan- en uitkleden, eten, veters binden, plannen en uitvoeren van activiteiten en opdrachten, spelen en automatiseren van vaardigheden

-Aandacht en werkhouding: zelfstandig werken, werktempo, analytisch werken, orde en concentratie en de zithouding

-Structureren en organiseren: lichaamsbesef, lichaamshouding, ruimtelijke oriëntatie, nabouwen en constructies maken, puzzelen en links- of rechtsoriëntatie

-Rekenen: getallenrij, voorbereidend rekenen, splitsen, maaltafels, cijferen en metend rekenen

-Huiswerkbegeleiding.

Afhankelijk van de leeftijd van het kind en de problematiek werk ik nauw samen met de ouders en/of de school. De therapieën gaan meestal door op de praktijk en na de schooluren.  In overleg is begeleiding op de school of tijdens de schooluren mogelijk.  Hiervoor moet de schooldirectie toelating geven.


Therapie bij volwassenen:

Het doel van de therapie is om zo zelfstandig en veilig mogelijk (terug) te leren functioneren of ondersteuning te bieden om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Er kan ook ondersteuning en begeleiding worden gegeven aan de mantelzorgers. De doelgroep bij volwassenen is:

-Volwassenen met een beperking (bv. CVA, NAH, heup- of knieprothese, operatie, amputatie, CVS, MS, Parkinson, fybromyalgie, longrevalidatie)

-Bij diagnose van ASS

-Ouderen

De therapie is voornamelijk gericht op:

-Structureren en organiseren: telefoneren, klusjes, koken, tuinieren, medicatie inname, etc.

-Zinvolle dagbesteding: productiviteit, vrijwilligerswerk, spel en bezigheid, zoeken naar een hobby, sociale contacten, etc.

-Motoriek: fijne motoriek (bv. schrijven) en grove motoriek (bv. wandelen met of zonder hulpmiddelen, verplaatsen binnen- en buitenshuis, transfers, revalidatie na val of operatie)

-Algemene achteruitgang: geheugenproblemen, dementie, zicht, oriëntatie in tijd en ruimte en evenwichtsproblemen

-Zelfredzaamheid: wassen, kleden, koken, etc.

-Woonaanpassing : aanpassen aan functioneren met hulpmiddelen of aanpassingen voor de veiligheid.


Onderzoek:

Als ergotherapeut kan ik ook testen afnemen voor onderzoek. De afgenomen gestandaardiseerde tests zijn afhankelijk van de geformuleerde hulpvraag.

-Motoriek: in kaart brengen van de grote (coördinatie, evenwicht en balvaardigheid) en fijne motorische vaardigheden (precisie, handvaardigheid, tempo en schrijfmotoriek)

-Cognitie: in kaart brengen van leerachterstand bij kinderen of geheugenproblemen bij volwassenen na CVA, NAH, bij Parkinson of dementie.Groepspraktijk Anemoon Kontich                                                                Groepspraktijk Anemoon Brasschaat

Koningin Astridlaan 104,  2550 Kontich                                                           Bredabaan 566, 2930 Brasschaat

info-kontich@groepspraktijkanemoon.be                                                             info-brasschaat@groepspraktijkanemoon.be