Psychotherapie

(Psycho)therapie:

 • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
 • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
 • Hypnotherapie
 • Speltherapie
 • Experiëntiële psychotherapie
 • Integratieve therapie
 • Gezinstherapie
 • Relatietherapie
 • Creatieve therapie
 • Hartcoherentie
 • Acceptance & Commitment Therapie (ACT)
 • EFT,...


 • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) therapie:

EMDR is een methode die de behandeling van klachten, gerelateerd aan vroegere gebeurtenissen of de actuele leefsituatie, versnelt. Meer dan 20 gerandomiseerde studies tonen aan dat deze methode kan leiden tot een snelle desensitisatie van traumatische herinneringen, gepaard gaand met een cognitieve herstructurering en een significante afname van de symptomen (o.a. angst, intrusieve gedachten, flashbacks en nachtmerries). Op dit ogenblik zijn er voor EMDR meer gecontroleerde studies beschikbaar dan voor om het even welke andere behandelmethode voor Post- Traumatische Stress Stoornis (PTSS).

(bron: Integrativa vormingscentrum, www.integrativa.be)


 • Cognitieve gedragstherapie (CGT):

CGT is een combinatie van gedragstherapie en gesprekstherapie. Een van de grondleggers van deze therapie, de Amerikaanse psychiater Aaron T. Beck, ontwikkelde een theorie en een behandelingswijze waarbij de cognities van de cliënt centraal staan: zijn gedachten, fantasieën, herinneringen en zijn opvattingen over gebeurtenissen.

Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de 'gekleurde bril' waardoor hij de dingen ziet. Wie leert deze negatieve gedachtes anders te interpreteren, krijgt een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en zal het gedrag veranderen.

Cognitieve gedragstherapie is een van de meest toegepaste behandelvormen in België. Het is een kortdurende, gestructureerde therapievorm die op het heden en de toekomst is gericht. Het verhaal van de cliënt is van belang. Samen met de therapeut dient u te ontdekken hoe de 'foute' denkgewoonte is ontstaan. Door trainingen in de behandelkamer, in het echte leven en door huiswerk komt u tot nieuwe gedachten en positiever gedrag.


 • Hypnotherapie:

Hypnose (uit het Grieks ὑπνος hupnos, slaap) is een kunstmatig opgewekte trance, waarin sprake is van verhoogde vatbaarheid voor suggesties.Tijdens hypnose blijven je hersenen actief werkzaam en je onderbewustzijn neemt de suggesties op die je gegeven worden door de hypnose-therapeut.

Eigenlijk kan je hypnose vergelijken met een vorm van "geconcentreerde aandacht".  Iedereen maakt dit bijna dagelijks mee. Denk maar eens aan het moment dat je zó in een boek of in een film verdiept was, dat je niet hoorde wat er rondom je gebeurde.Of aan een rit op de autostrade, waar je zó in gedachten verzonken was, dat je de afrit miste of dat je tot de vaststelling kwam dat je al een langere reisweg afgelegd had dan je dacht.

Hypnose is een zeer krachtige manier om af te slanken, slechte gewoonten af te leren, angsten en  fobieën voorgoed te laten verdwijnen en pijnen te verminderen. Het is een goede hulpmiddel tegen stress en slapeloosheid. 

Ook bij examenstress, onzekerheid (bijv. om te spreken voor een publiek), depressie, burn-out, traumabehandeling is hypnose een zeer doeltreffend hulpmiddel. Het helpt je ook jouw gevoel van zelfzekerheid en vertrouwen te versterken.


 • Speltherapie:

Door middel van spel (vb. poppen, auto’s, knuffels, tekenen, plasticine, zand,..) stem je je af op de leefwereld van het kind. Spel is laagdrempelig en vormt een taal voor het kind om te communiceren over moeilijke onderwerpen. Hier is het belangrijk om eerst een vertrouwenrelatie met het kind op te bouwen. Daarna kan je door lichte sturing in het spel meer te weten komen over hun gevoelens en gedachten om ze vervolgens te helpen verwerken. Door middel van speltherapie kunnen kinderen ingrijpende of traumatische gebeurtenissen verwerken zonder er direct over te moeten praten.


 • Acceptance & Commitment Therapie (ACT):

ACT, is een gedragstherapeutische psychotherapievorm en is gebaseerd op het uitgangspunt dat pijn en lijden inherent deel uitmaken van ons menselijke leven. Het kost men heel wat energie om gevoelens zoals angst, woede, verdriet, stress, vermoeidheid  te voorkomen, alsook om pijnlijke herinneringen uit je geheugen te wissen en van zichzelf te verwachten dat men altijd sterk is.

Met ACT therapie leert men met dergelijke ervaringen effectief om te gaan. Het doel van ACT therapie is dat men een waardevol leven leidt. ACT therapie maakt gebruik van metaforen en experiëntiële oefeningen, die speciaal ontwikkeld zijn voor ACT therapie of afkomstig zijn uit andere therapierichtingen.   


 • Relatietherapie:

Koppels met relatiemoeilijkheden kunnen hierrond in gesprek komen. Door zowel gesprekken samen als apart te voeren komen ze meer te weten over de verschillende dynamieken en pijnpunten in hun relatie. Samen wordt er gewerkt naar meer overeenstemming en verbetering van de relatie.


 • Contextuele therapie:

In contextuele therapie wordt er gewerkt met individuen, relaties en gezinnen. Het woord ‘context’ wijst op de dynamische verbondenheid van een persoon en zijn betekenisvolle relaties doorheen generaties. Er wordt gekeken naar patronen, processen om vervolgens tot meer bewustwording te komen en ook tot actie of beweging. Er wordt gebruik gemaakt van methodieken die de context, gezin en persoonlijke geschiedenis belichten met het oog ruimte te creëren voor verandering of acceptatie.


 • Integratieve Therapie:

Integratieve Therapie is een actieve methode waarmee je stap voor stap leert de verbinding met je ware zelf te herstellen. Op concrete wijze wordt helder gemaakt hoe je uit de greep van het verleden kan raken, met als doel het heden te ervaren zonder de pijn en de blokkades die eerder in het leven zijn opgelopen.

Binnen Integratieve Therapie gaan we er namelijk vanuit dat de manier waarop we onszelf, de ander en de wereld om ons heen beleven, grotendeels bepaald wordt door pijnlijke, verdrongen gebeurtenissen uit het verleden en de daaruit voortgekomen overlevingspatronen. Meestal zien we het heden dus niet voor wat het werkelijk is, maar kijken we in de achteruitkijkspiegel naar de reflectie van ons verleden.


 • Creatieve therapie:

Via "Creatieve Therapie" worden gevoelens op non-verbale wijze geuit.

Door middel van bijvoorbeeld tekenen, schilderen, bewegen,... worden gevoelens en problemen uitgebeeld en onderzocht. Het doel van creatieve therapie is het herkennen van problemen en het vervolgens in gang zetten van processen van  persoonlijke ontwikkeling,  verandering en acceptatie. Het geeft inzicht in de innerlijke conflicten en bevordert de verwerking.


 • Hartcoherentie:

De studie en de definitie van hartcoherentie werden ontwikkeld door het Heartmath-Instituut in de Verenigde Staten en zijn het gevolg van talrijke studies en analyses van de variabiliteit van het hartritme, uitgevoerd in de jaren ’70.

De hartcoherentie is vooral bekend als een heel eenvoudige en doeltreffende stressregulerende methodiek. Aanngezien het protocol van de hartcoherentie meestal wordt toegepast voor stressbeheersing, kan het protocol worden geïntegreerd in de behandeling van verschillende medische, psychiatrische en psychologische pathologieën.


Afspraak annuleren:

Gelieve ons minstens 48 u op voorhand te verwittigen indien u niet aanwezig kan zijn op uw afspraak.

Wenst u uw afspraak te verzetten gelieve dan op voorhand telefonisch of per e-mail contact op te nemen met uw therapeut.

Bij het niet respecteren van gemaakte afspraken zal de sessie aangerekend worden.

Bij ziekte vragen we een doktersbewijs.Groepspraktijk Anemoon Kontich                                                                Groepspraktijk Anemoon Brasschaat

Koningin Astridlaan 104,  2550 Kontich                                                           Bredabaan 566, 2930 Brasschaat

info-kontich@groepspraktijkanemoon.be                                                             info-brasschaat@groepspraktijkanemoon.be