PsychomotorischeTherapie

Kinesitherapie/psychomotorische therapie:


Kinesitherapie bij kinderen


Wat is psychomotoriek?

Psychomotoriek is een onderdeel van de klassieke kinesitherapie en verwijst naar de relatie tussen denken (psyche) en handelen (motoriek).Al spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun spieren, zintuigen en motoriek. Ieder op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo. Meestal gaat dit vanzelf. Bij sommige kinderen is er echter sprake van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. De oorzaak hiervan kan zeer verschillend zijn ( aandoening van de zintuigen, het zenuwstelsel, het houdings-en bewegingsapparaat of een tekort aan motorische ervaring). We kunnen psychomotoriek onderverdelen in grote- en fijne motoriek, schrijfmotoriek, coördinatie, lichaamsschema, lateralisatie, visueel-ruimtelijke vaardigheden en werkhouding.


Onderzoek

Tijdens het (psycho) motorisch onderzoek wordt gekeken naar de motorische mogelijkheden van je kind en naar de cognitieve vaardigheden die hiermee gepaard gaan. Op zuiver motorisch vlak wordt een niveaubepaling gedaan van de grote ( coördinatie, evenwicht, balvaardigheid) en van de fijn motorische vaardigheden (precisie, handvaardigheid, tempo). Bij de evaluatie van schrijfmotoriek wordt de schrijfhouding, de schrijfbeweging, de pengreep, het schrijftempo en het schrijfproduct geëvalueerd.

Ook de lateralisatie en de ruimtelijk-visuele vaardigheden kunnen worden nagegaan. Belangrijke tekorten op deze vaardigheden kunnen leiden tot leerproblemen.

De afgenomen gestandaardiseerde tests zijn afhankelijk van de geformuleerde hulpvraag.


Therapie

Aan de hand van de resultaten van het onderzoek zal een doelgericht behandelplan worden opgesteld. Deze therapie zal zich richten op het stimuleren en verbeteren van de aangewezen basisvaardigheden. Hierbij trachten we opnieuw tot plezierbeleving te komen bij leren en bewegen om zo  de normale ontwikkeling weer op gang te laten komen.

-Indicatie voor therapeutische begeleiding:

° Kinderen met een vertraagde grote en/of fijn motorische ontwikkeling.

° kinderen met gestoorde lichaams- of ooghandcoördinatie.

° Kinderen met schrijfmotorische moeilijkheden.

° Kinderen met visuomotorische problemen.

° Ontwikkeling van lateralisatie en lichaamsschema.

° Aandachts-en werkhoudingsproblemen.

° Kinderen met ADHD, ADD, DCD (dyspraxie), ASS in combinatie met één van bovenvermelde tekorten.Groepspraktijk Anemoon Kontich                                                                Groepspraktijk Anemoon Brasschaat

Koningin Astridlaan 104,  2550 Kontich                                                           Bredabaan 566, 2930 Brasschaat

info-kontich@groepspraktijkanemoon.be                                                             info-brasschaat@groepspraktijkanemoon.be