MyriamWens

Myriam Wens

Klinisch psychologe

 

 

Achtergrond:

 

  • Master in de klinische Psychologie, Universiteit Gent
  • Ervaring in het werken met kinderen met gedrags- en emotionele problemen
  • Erkend door de psychologencommisie (erkenningsnummer: 922118543)
  • Lid van de Belgische Federatie voor Psychologen en de Vlaamse Vereniging voor Klinische Psychologen

 

 

 

Ik ben Myriam Wens, een klinisch psychologe, afgestudeerd aan de Universiteit Gent als Master in de klinische Psychologie. Tijdens mijn opleiding legde ik de focus voornamelijk op het therapeutisch en diagnostisch werken met kinderen en jongeren en het begeleiden van hun context. Tijdens mijn opleiding en de twee jaar die erop volgden werkte ik binnen een OBC (observatie & behandelingscentrum) met kinderen met gedrags- en emotionele problemen. Samen met o.a. ouders en leerkrachten zocht ik mee naar een structuur waarbinnen kinderen en jongeren opnieuw konden groeien.

Momenteel gebruik ik de ervaring en kennis die ik afgelopen jaren heb opgedaan om kinderen en jongeren op zelfstandige basis te begeleiden.

 

Doelgroep:

Kinderen en jongeren van 6 tot 15 jaar, alsook hun ouders

 

Aanbod:

U kan bij mij terecht voor een brede waaier aan vragen en moeilijkheden, waaronder:

•Psycho-educatie

•Huiswerkbegeleiding

•Aandacht- en concentratieproblemen (ADD, ADHD,...)

•Autismespectrumstoornis (ASS)

•Emotionele problemen

•Gedragsproblemen & opvoedingsproblemen

•Moeilijkheden met sociale vaardigheden

•Problemen op school (gepest worden, niet mee kunnen in de klas,…)

•Moeilijkheden bij plannen en organiseren (van het dagelijkse leven)

•Psycho-diagnostiek (intelligentieonderzoek, aandacht- en concentratieonderzoek, belevingsonderzoek,…)

•…

 

Aanwezigheid:

op dinsdag, woensdag, donderdag

U kan me bereiken via:

 

myriam.wens@groepspraktijkanemoon.be

0492/85.93.34

 

Groepspraktijk Anemoon Kontich Groepspraktijk Anemoon Brasschaat

Koningin Astridlaan 104, 2550 Kontich Bredabaan 566, 2930 Brasschaat

Tel: 0485 730190 Tel: 0485 730190

info-kontich@groepspraktijkanemoon.be info-brasschaat@groepspraktijkanemoon.be