MyriamWens

Myriam Wens

Klinisch psychologeAchtergrond:


  • Master in de klinische Psychologie, Universiteit Gent
  • Ervaring in het werken met kinderen met gedrags- en emotionele problemen
  • Erkend door de psychologencommisie (erkenningsnummer: 922118543)
  • Lid van de Belgische Federatie voor Psychologen en de Vlaamse Vereniging voor Klinische Psychologen
Ik ben Myriam Wens, een klinisch psychologe, afgestudeerd aan de Universiteit Gent als Master in de klinische Psychologie. Tijdens mijn opleiding legde ik de focus voornamelijk op het therapeutisch en diagnostisch werken met kinderen en jongeren en het begeleiden van hun context. Tijdens mijn opleiding en de twee jaar die erop volgden werkte ik binnen een OBC (observatie & behandelingscentrum) met kinderen met gedrags- en emotionele problemen.  Samen met o.a. ouders en leerkrachten zocht ik mee naar een structuur waarbinnen kinderen en jongeren opnieuw konden groeien.

Momenteel gebruik ik de ervaring en kennis die ik afgelopen jaren heb opgedaan om kinderen en jongeren op zelfstandige basis te begeleiden.


Doelgroep:

Kinderen en jongeren van 6 tot 15 jaar, alsook hun ouders


Aanbod:

U kan bij mij terecht voor een brede waaier aan vragen en moeilijkheden, waaronder:

•Psycho-educatie

•Huiswerkbegeleiding

•Aandacht- en concentratieproblemen (ADD, ADHD,...)

•Autismespectrumstoornis (ASS)

•Emotionele  problemen

•Gedragsproblemen & opvoedingsproblemen

•Moeilijkheden met sociale vaardigheden

•Problemen op school (gepest worden, niet mee kunnen in de klas,…)

•Moeilijkheden bij plannen en organiseren (van het dagelijkse leven)

•Psycho-diagnostiek (intelligentieonderzoek, aandacht- en concentratieonderzoek, belevingsonderzoek,…)

•…


Aanwezigheid:

op dinsdag, woensdag, donderdag

U kan me bereiken via:


myriam.wens@groepspraktijkanemoon.be

0492/85.93.34


Aanmeldingen (voor intakes) en algemeen vragen via telefoon: 0485 73.01.90 * ( enkel mogelijk tijdens de werkdagen tussen 18 en 19 uur.)

*Via telefoon wordt er enkel bij onze kinder- en jeugdpsychiater en/of intaketeam een afspraak gepland.

Graag uw eigen therapeut contacteren als u uw geplande afspraak wenst te annuleren/verplaasten of een vraag wilt stellen aan uw therapeut.


Groepspraktijk Anemoon Kontich                                                                Groepspraktijk Anemoon Brasschaat

Koningin Astridlaan 104,  2550 Kontich                                                           Bredabaan 566, 2930 Brasschaat

info-kontich@groepspraktijkanemoon.be                                                             info-brasschaat@groepspraktijkanemoon.be