MarijkeTorremans

Marijke Torremans

Orthopedagoog, psychotherapeut i.o.Achtergrond:


  • Licentiaat in de Pedagogische Wetenschappen, Orthopedagogiek (gedrags- en emotionele problemen, Katholieke Universiteit Leuven) (1994-2000)
  • Integratieve opleiding in de experiëntiële en ontwikkelingsgerichte kinder- en jeugdpsychotherapie (Universiteit Antwerpen) (2017-heden)
  • 5-daagse opleiding speltherapie - Psy10 (Tine Maeyens) (2017)
  • Basisopleiding in de Experiëntiële en Ontwikkelingsgerichte kinder- en jeugdpsychotherapie bij de School of Experiential-Dialectical Psychodrama, gecoördineerd door Prof. Leni Verhofstadt-Denève (2016-2017)
  • Nieuwe Autoriteit - Hilde Leonard (via DSKO) (2015)
  • LSCI - Benny Leesen (KHLIM) (2013)
  • 3-daagse opleiding praten met kinderen - Interactie-academie (2005)

Ik ben sinds 2004 werkzaam in een BuSO te Schoten (OV 3 type BA, 3 en 9).  Hier bestaat mijn takenpakket onder andere uit het begeleiden van jongeren (12 – 20 jaar) op psychosociaal vlak dmv kortdurende begeleiding (rond oa zelfvertrouwen, faalangst, agressie, weerbaarheid, conflicthantering). Ook doe ik therapeutische begeleiding van jongeren met ontwikkelingsproblemen (ASS, ADHD, OCD), relationele problemen, problemen na scheiding, laag zelfbeeld, emotionele problemen zoals depressieve klachten, gedragsproblemen, hechtingsproblemen, moeilijkheden in de gezinssituatie, pesten, angsten. Ik neem deel aan overleg met CLB, ouders, MPI's, MFC's, OBC's, pleegzorgdiensten, therapeuten, en ondersteun leerkrachten.


Vanaf januari 2019 ben ik werkzaam als therapeut binnen groepspraktijk Anemoon. Ik geef hier therapie aan kinderen en jongeren tussen 4 en 20 jaar. De problematieken die worden aangemeld variëren (faalangst, moeilijkheden na echtscheiding, hoogbegaafdheid,  ADHD, ASS, hechtingsproblematiek, laag zelfbeeld, verlatingsangst, moeilijkheden met sociale relaties, KOPP-kinderen, perfectionisme, verwerking van adoptie,…).


DOELGROEP

Kinderen, jongeren en hun ouders. Bij het geven van therapie aan kinderen en jonge adolescenten is ouderbegeleiding een wezenlijk deel van het traject. Bij oudere adolescenten wordt bekeken hoe groot de noodzaak is om ouders bij het traject te betrekken.


SPELTHERAPIE

CREATIEVE EN GESPREKSTHERAPIE

Voordat therapie kan worden opgestart, is het nodig een goed beeld te hebben van de onderliggende oorzaak van de problemen. Daarom wordt steeds eerst een belevingsonderzoek gedaan. Vaak hebben kinderen en jongeren klachten of stellen ze bepaald gedrag, maar is het moeilijk te achterhalen wat juist de oorzaak is. Door middel van een belevingsonderzoek wordt de boodschap ontcijferd zodat bekeken kan worden wat de beste aanpak voor het probleem is. Een belevingsonderzoek duurt een 5 à 7-tal sessies.


Speltherapie voor kleuters en lagere schoolkinderen

Spelen is voor jongere kinderen een manier van communiceren. In het spel kunnen kinderen vaak makkelijker hun ervaringen en belevingen tot uiting brengen. Kinderen voelen zich ook veiliger in de ‘net-alsof’-ruimte die door het spelen ontstaat.

Al spelend doorwerken kinderen hun problemen en leren ze nieuwe oplossingsvaardigheden kennen, zodat ze zich geleidelijk aan opnieuw gelukkiger kunnen voelen en beter kunnen functioneren.


Creatieve en gesprekstherapie voor lagere schoolkinderen, pubers en adolescenten

Kinderen en jongeren kunnen vaak vertellen wat ze meemaken, maar vinden het soms moeilijker om hun innerlijke beleving hierbij onder woorden te brengen. Vaak helpt het hen om al tekenend, schilderend of knutselend bij hun moeilijkheden stil te staan.


Aanwezigheid:

op , donderdag

U kan me bereiken via:

marijke.torremans@groepspraktijkanemoon.be

GSM: 0484 062601Groepspraktijk Anemoon Kontich                                                                Groepspraktijk Anemoon Brasschaat

Koningin Astridlaan 104,  2550 Kontich                                                           Bredabaan 566, 2930 Brasschaat

info-kontich@groepspraktijkanemoon.be                                                             info-brasschaat@groepspraktijkanemoon.be