MasiteKosar

Masite Kosar

Logopediste

 

Achtergrond:

 

  • Bachelor in de Logopedie en Audiologie: afstudeerrichting logopedie
  • Werkt met kinderen, jongeren en volwassenen
  • Werkt in het Nederlands en Turks.

Doelgroep :

Kinderen

Jongeren

Volwassenen

 

Aanbod :

Onderzoek en therapie op vlak van:

- Taal: taalontwikkelingsstoornissen, afasie

- Spraak: fonologische en fonetische articulatiestoornissen, stemstoornissen

- Leerstoornissen: lees-, spel- en rekenproblemen, dyslexie, dysorthografie en dyscalculie

Therapie zowel in het Turks al in het Nederlands

 

Aanwezigheid:

Op woensdag vanaf 9 uur tot 21 uur en zaterdag vanaf 9 tot 13 uur.

 

U kan me bereiken via: 

masite.kosar@groepspraktijkanemoon.be

0488/81.27.49

Groepspraktijk Anemoon Kontich Groepspraktijk Anemoon Brasschaat

Koningin Astridlaan 104, 2550 Kontich Bredabaan 566, 2930 Brasschaat

Tel: 0485 730190 Tel: 0485 730190

info-kontich@groepspraktijkanemoon.be info-brasschaat@groepspraktijkanemoon.be