Ingeborg Verheyden

Ingeborg Verheyden

Klinisch psychologe, partner- en relatietherapeut,

dialectische gedragstherapeut, hypnotherapeut,

mindfulness- en breathworkstrainer

 

Achtergrond:

 

  • Master Klinische Psychologie richting volwassenen, KuLeuven
  • Erkend psycholoog, Lid van VVKP
  • Postgraduaat partner-en relatietherapie KuLeuven met als specialisatie seksuele dysfunctiestoornissen. Dr. A. Vansteenwegen, Maureen Luyens, Dr. P. Rober.
  • Trauma en dissociatie. Jaaropleiding aan het IPRR met Dirk Vanmarcke als mentor.
  • Mindfulnesstrainer. Instituut voor Aandacht en Mindfulness met David Dewulf als mentor.
  • Dialectische Gedrags Therapie. PZ Duffel met Kim Ampe als mentor

Mijn achtergrond als psycholoog:

Tijdens mijn opleiding aan de universiteit van Leuven heb ik stage gelopen in het Psychiatrisch Ziekenhuis te Munsterbilzen, waar ik de gelegenheid heb gekregen om te “ proeven” van diverse therapeutische kaders.

In 1990 heb ik mijn zelfstandige praktijk als psychotherapeut, opgericht. In de afgelopen 28 jaar heb ik een ruim netwerk van doorverwijzing uitgebouwd van huisartsen, kinesisten en psychiaters in de buurt en mijn werkveld breed opgesteld.

 

Mijn achtergrond als therapeut:

Na het behalen van het Master diploma Klinische Psychologie heb ik de postgraduaat opleiding in de partner- en relatietherapie gevolgd aan het Communicatiecentrum Lovenjoel. De opleiding werd gedragen door Dr, Em A. Vansteenwegen, Dr P. Rober en Lieven Migerode. In het Communicatiecentrum werd er aan koppels die voor relatietherapie kwamen een psycho-educatieprogramma aangeboden. Het verstrekken van psycho-educatie , het aanreiken van “ kapstokken” aanzie ik als een wezenlijk onderdeel van het therapeutisch proces. Met Maureen Luyens als mentor heb ik voornamelijk praktijkervaring opgedaan in het kader van seksuele psychotherapie vanuit een cliëntgericht experiëntieel perspectief , dwz persoonsgericht, procesgericht en pragmatisch. Aan echtparen met seksuele problemen werden “huiswerkopdrachten” aangereikt die hun oorsprong vinden in het paradigma dat door Masters en Johnson is uitgedacht . Deze huiswerkopdrachten moet men niet zozeer opvatten als het aanbrengen van oplossingen voor de problemen maar eerder als uitnodigingen om te onderzoeken wat er nu precies fout loopt.

De therapiestijl die ik hanteer is door het zelf beoefenen van mindfulness en het begeleiden van 8 wekentrainingen veranderd in die zin dat ik nu eerder werk vanuit het kader van de cognitieve therapie en dat er ook gebruik wordt gemaakt van beeldende taal ,zoals metaforen, coans, gedichten en sprookjes. De instructies voor de oefeningen zijn geënt op de aandachtgerichte methode die zo specifiek is voor het mindfulness 8 weken programma.

 

Nascholing:

Jaaropleiding “Trauma en dissociatie” IPRR met Dirk Vanmarcke als mentor.

Tijdens deze opleiding werd hypnose aangebracht als methode om te werken met traumatische ervaringen, in het bijzonder van meervoudig, sadistisch en ritueel seksueel misbruik. Er ging ook veel aandacht naar het herkennen van en werken met de dissociatiestoornissen en meervoudige persoonlijkheidsstoornissen die als het gevolg van het meervoudig misbruik zijn ontstaan.

 

Mindfulnesstrainer. Instituut voor Aandacht en Meditatie met David Dewulf als mentor.

Mindfulness wordt ook wel het beoefenen van aandacht genoemd. Mindfulness verwijst naar een bijzondere kwaliteit van aandacht die omschreven wordt als welbewust en op een vriendelijke manier ,dus zonder te oordelen, aandacht geven aan datgene wat je doet terwijl je het doet. Tijdens een Mindfulnesstraining leert men dat, in situaties waarbij je je ongemakkelijk voelt, zowel van mentale, lichamelijke als emotionele aard, verbinding maken met de ademhaling bijdraagt tot het vinden van rust, kalmte en evenwicht.

 

Breathworks onder supervisie van Ingrid Vandenhoudt mindfulness en breathworkstrainer in Nederland.

Breathworks is een trainingsprogramma dat ontwikkeld werd door Vidyamala Burch. Breathworks bestaat uit een mix van mindfulness en cognitieve therapie dat zich voornamelijk richt naar patiënten met chronische pijnklachten. De inzichten van Vidyamala Burch zijn echter ook waardevol voor personen met acute pijn en voor personen die een burn-out hebben opgelopen

 

Opleiding “Dialectische Gedrags Therapie. Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel met Kim Ampe als mentor.

De dialectische gedragstherapie werd ontwikkeld door Marsha Linehan en richt zich naar personen met een Borderline Persoonlijkheidsstoornis. Dialectische Gedragstherapie is een trainingsprogramma dat in groepen wordt aangeboden. De deelnemers krijgen huiswerkopdrachten mee en worden ook intensief individueel opgevolgd. Het DGT-programma bestaat uit 4 grote modules waarbij men handvaten aangereikt krijgt om signalen van stress en overspoeling te leren herkennen, men leert hoe crisismomenten te overbruggen en er wordt dmv modellen en schema’s gewerkt aan meer stabiele en gezonde interpersoonlijke relaties.

 

Doelgroep:

Ik werk voornamelijk met volwassen. Jongeren kunnen vanaf 14 jaar ook bij mij terecht.

Ik werk zowel met individuen als met koppels.

 

Mijn voorkeur naar het werken met

chronische pijnklachten zoals CVS, Fybromyalgie

burn-out

seksuele dysfuncties , seksueel misbruik en dissociatiestoornissen als gevolg daarvan

persoonlijkheidsstoornissen: Borderline persoonlijkheidsstoornis.

Bipolaire persoonlijkheidsstoornis.

Obsessief- compulsieve persoonlijkheidsstoornis .

Meervoudige persoonlijkheidsstoornis.

 

 

Aanwezigheid:

Op dinsdag vanaf 13 tot 21 uur.

 

U kan me bereiken via:

ingeborg.verheyden@groepspraktijkanemoon.be

0485/54 16 68 

 

 

Groepspraktijk Anemoon Kontich Groepspraktijk Anemoon Brasschaat

Koningin Astridlaan 104, 2550 Kontich Bredabaan 566, 2930 Brasschaat

Tel: 0485 730190 Tel: 0485 730190

info-kontich@groepspraktijkanemoon.be info-brasschaat@groepspraktijkanemoon.be