SarahDeMeulder

Sarah De Meulder

ErgotherapeutAchtergrond:


  • Bachelor Ergotherapie te hogeschool Odisee Brussel (2016)
  • Opleiding Bachelor na bachelor Autismespectrumstoornissen

(afstudeerjaar: 2019) te Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Sinds ik de opleiding Ergotherapie heb gevolgd is het altijd mijn droom geweest om als zelfstandige te werk te kunnen gaan, om zo de mensen in hun eigen omgeving te kunnen bijstaan. Deze droom is nog groter geworden door mijn Erasmus stage in Finland. Hier heb ik de positieve invloed van ergotherapie in de thuisomgeving mogen ervaren. De samenwerking tussen de ergotherapeut en de cliënt is een meerwaarde voor zijn/haar ontwikkelingsproces.


Doelgroep:

Als ergotherapeut bied ik therapie op maat aan om zelfstandig te kunnen functioneren op gebied van werk, school, zelfzorg, productiviteit, leren en ontspanning. Ik richt mij tot de doelgroep kinderen, adolescenten en volwassenen.


U kan bij mij terecht voor advies en ergotherapeutische begeleiding op maat voor:

-Fijne motoriek (kleutervaardigheden, reiken en grijpen, krachtdosering, bimanueel werken, lateralisatie,…)

-Schrijfmotoriek (schrijfvoorwaarden, onleesbaar handschrift, lettervorming en -verbinden, tempo, schrijfhouding, pijn bij het schrijven…)

-Reken en leermoeilijkheden

-Zelfredzaamheid (aan- en uitkleden, veters strikken, allerlei sluitingen, bestek hanteren, voeding, tanden poetsen,...)

-Structureren en organiseren (lichaamsbesef, visuele waarneming, ruimtelijke oriëntatie, ruimtelijke begrippen, puzzelen, structuur en orde…)

-Aandacht en werkhouding (concentratie, taakspanning, plannen en organiseren van opdrachten, werktempo, orde, zithouding,…)

-Spel (spelstimulering en spel begeleiding, sociale vaardigheden, zelfvertrouwen, vrije tijd zinvol invullen,…)

-Ergonomie (aanpassing van woon- en werksituatie, rug hygiëne, aanreiken van allerlei hulpmiddelen,…)


U kan bij mij ook terecht voor begeleiding en ondersteuning op maat bij een autismespectrumstoornis:

-Verwerken van de diagnose ASS en inzicht krijgen in autisme

-Aanleren van vaardigheden (sociaal, communicatie,…)

-Conflicten en problemen leren begrijpen en oplossen

-Begeleiding in het leren plannen en organiseren

-Zelfredzaamheid stimuleren

-Vrijetijdsbesteding

-Problemen bij motorische vaardigheden

-Gezinsbegeleiding en ondersteuning


Diagnostisch onderzoek:

-Movement ABC (Movement Assessment Battery for Children)

-VMI (Developmental Test of Visual-Motor Integration)

-SOS-VL-2

-Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency (BOTTM-2)

-Peabody Developmental Motor Scales


Aanwezigheid:

Op maandag van 9u tot 13u en donderdag van 17u tot 21u.


U kan me bereiken via:

sarah.demeulder@groepspraktijkanemoon.be

0474/76.16.38Groepspraktijk Anemoon Kontich                                                                Groepspraktijk Anemoon Brasschaat

Koningin Astridlaan 104,  2550 Kontich                                                           Bredabaan 566, 2930 Brasschaat

info-kontich@groepspraktijkanemoon.be                                                             info-brasschaat@groepspraktijkanemoon.be