Intakegesprek


Bij kinderen- en jongeren gebeuren alle onderzoeken onder supervisie van onze kinder- en jeugdpsychiater. Daarom hebt u al bij aanvang een verwijsbrief van de behandelende arts (zoals huisarts, kinderarts, kinderneuroloog,...) voor een ‘kinderpsychiatrische evaluatie’ nodig. Hieronder kan u een verwijsbrief downloaden. 

 De eerste afspraak of intakegesprek is een kennismakingsgesprek waarin ouders en/of kinderen beluisterd worden om uit te klaren wat er moeilijk gaat. Er wordt tevens gezocht naar wat de volgende stappen kunnen zijn om een antwoord te bieden op de gestelde hulpvraag.


Om zo volledig mogelijke informatie te verzamelen wordt er samen met de cliënt(en) een intakevragenlijst overlopen. Ook eventuele eerdere verslagen kunnen een belangrijke aanvulling vormen.

Omdat in het geval van kinderen en jongeren die bij ons aangemeld worden kinder- en jeugdpsychiater Dr. Sema Koc Erdon de eindverantwoordelijkheid draagt en omdat we binnen Groepspraktijk Anemoon multidisciplinair werken, wordt er na het intakegesprek overleg gepleegd met haar  om voor een zo gepast mogelijke voortzetting van het traject te zorgen. Nadien wordt dit teruggekoppeld naar u. Dus de collega die het intakegesprek met u gevoerd heeft is niet noodzakelijk de persoon die de verdere begeleiding zal opnemen.


Wat zéker mee te brengen naar een intakegesprek:

  • 2 kleefbriefjes van het ziekenfonds
  • Verwijsbrief van de behandelende arts zoals huisarts,kinderarts,... (voor een voorbeeld van een verwijsbrief zie boven)
  • Eventuele eerdere verslagen van onderzoek of begeleiding.

   

Tarieven:


Voor een diagnostische consultatie is een voorschrift van de behandelende arts (zoals huisarts, kinderarts…) nodig en betaalt u 205,31 Euro. 

  • Bij de psycholoog/therapeut betaalt u voor een intakegesprek van 30-45 minuten 65 euro.


U betaalt een afgesproken honorarium rechtstreeks aan de medewerker.


Afspraak annuleren:

Gelieve ons minstens 48 u op voorhand te verwittigen indien u niet aanwezig kan zijn op uw afspraak.

Wenst u uw afspraak te verzetten gelieve dan op voorhand telefonisch of per e-mail contact op te nemen met uw therapeut.

Bij het niet respecteren van gemaakte afspraken zal de sessie aangerekend worden.

Bij ziekte vragen we een doktersbewijs.

Groepspraktijk Anemoon Kontich                                                                Groepspraktijk Anemoon Brasschaat

Koningin Astridlaan 104,  2550 Kontich                                                           Bredabaan 566, 2930 Brasschaat

info-kontich@groepspraktijkanemoon.be                                                             info-brasschaat@groepspraktijkanemoon.be