Aanbod

Diagnostisch onderzoeken:


Bij kinderen- en jongeren gebeuren alle onderzoeken onder supervisie van onze kinder- en jeugdpsychiater Dr.Sema Koc Erdon.


Hieronder vindt u een overzicht over de aangeboden diagnostisch onderzoeken in ons centrum:


 • Kinder- en jeugdpsychiatrisch onderzoek:

Waaronder neurobiologische ontwikkelingsstoornis ( verstandelijke beperkingen, Autisme/ Autismespectrumstoornis (ASS), ADHD,  communicatiestoornissen, specifieke leerstoornissen, motorische stoornissen, Ticstoornissen), Psychotische stoornissen, Depressieve- of Bipolaire stemmingsstoornissen, Angststoornissen, Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen, gedragsstoornis, posttraumatische stressstoornis (PTSS), voeding- en eetstoornissen,…

Zie voor verdere informatie bij "kinder- en jeugdpsychiatrisch onderzoek".

 

 • Intelligentie (IQ) onderzoek:

Een intelligentie onderzoek is een vorm van psychologisch onderzoek waarin onze psychologen een niveaubepaling doen van cognitieve mogelijkheden het kind of de jongere.

De duur van het onderzoek varieert van 1 tot 2,5 uur. Het onderzoek wordt individueel afgenomen, meestal ’s morgens.


 • Neuropsychologisch onderzoek:

Via een neuropsychologisch onderzoek wordt er inzicht verkregen op aandacht, concentratie, geheugen, impulsiviteit, visuomotoriek en constructieve vaardigheden van het kind of de jongere.


 • Belevingsonderzoek:

Een belevingsonderzoek is een vorm van psychologisch onderzoek waarin onze therapeuten de beleving van het kind of de jongere (gedachten, gevoelens, ervaringen, herinneringen,…) in beeld brengen. Via de hulp van een belevingsonderzoek kan men het gedrag van het kind en de jongere beter begrijpen en de juiste aanpak vinden.


 • Logopedisch onderzoek:

  Logopedisch onderzoek bestaat uit een kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie obv tests.

 • Taalstoornis:

Mogelijke test:

• CELF-4-NL Clinical Evaluation of language Fundamentals

• Reynell Taalontwikkelingschalen

• Taaltoets Alle kinderen, met Vlaamse normering

 • Leerstoornissen:

Mogelijke testen:

• Dyscalculie: Kortrijkse rekentest Revisie (2006 (c)

• Dyslexie

• Eén-Minuuttest (B)

• Klepel Pseudowoordentest

• Drie-minuten-toets

• Avi-niveau-test (c)

 


 • Psychomotoriek onderzoek:

Tijdens het (psycho) motorisch onderzoek wordt gekeken naar de motorische mogelijkheden van je kind en naar de cognitieve vaardigheden die hiermee gepaard gaan. Op zuiver motorisch vlak wordt een niveaubepaling gedaan van de grote ( coördinatie, evenwicht, balvaardigheid) en van de fijn motorische vaardigheden (precisie, handvaardigheid, tempo). Bij de evaluatie van schrijfmotoriek wordt de schrijfhouding, de schrijfbeweging, de pengreep, het schrijftempo en het schrijfproduct geëvalueerd.

Ook de lateralisatie en de ruimtelijk-visuele vaardigheden kunnen worden nagegaan. Belangrijke tekorten op deze vaardigheden kunnen leiden tot leerproblemen.

De afgenomen gestandaardiseerde tests zijn afhankelijk van de geformuleerde hulpvraag.

     


Zie voor verdere informatie bij:

- Aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis (ADHD/ADD) onderzoek

- Autisme/ Autismespectrumstoornis (ASS) onderzoek


Aangeboden therapievormen:


(Psycho)therapie:

 • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
 • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) therapie
 • Hypnotherapie
 • Speltherapie
 • Acceptance & Commitment Therapie (ACT)
 • Relatietherapie
 • Contextuele therapie
 • Integratieve Therapie
 • Creatieve therapie
 • Hartcoherentie


Zie voor verdere informatie bij "therapievormen"


         Logopedie:

 • Taalontwikkelingstoornis (dsyfasie)
 • Leerstoornissen (Dyscalculie, dyslexie)
 • Articulatieproblemen/stoornissen
 • Leren leren


Zie voor verdere informatie bij  "logopedie".  


Psychomotorische therapie:

Psychomotorische therapie is een behandelingsvorm waarbij er gewerkt wordt rond de basis motorische vaardigheden in de ontwikkeling van het kind.


Zie voor verdere informatie bij "Psychomotorische therapie"Trainingen/cursussen:

 • Sociale Vaardigheidstraining (SOVA training)
 • Angsttraining
 • Agressie Regulatie Training (ART)
 • Positive Parenting Program (Triple P)


De trainingen gaan door in groep of individuel.


Zie voor verdere informatie bij "trainingen"Coaching:

 • Auticoach
 • StudiecoachZie voor verdere informatie bij "coachingen".Afspraak annuleren:

Gelieve ons minstens 48 u op voorhand te verwittigen indien u niet aanwezig kan zijn op uw afspraak.

Wenst u uw afspraak te verzetten gelieve dan op voorhand telefonisch of per e-mail contact op te nemen met uw therapeut.

Bij het niet respecteren van gemaakte afspraken zal de sessie aangerekend worden.

Bij ziekte vragen we een doktersbewijs.


Groepspraktijk Anemoon Kontich                                                                Groepspraktijk Anemoon Brasschaat

Koningin Astridlaan 104,  2550 Kontich                                                           Bredabaan 566, 2930 Brasschaat

info-kontich@groepspraktijkanemoon.be                                                             info-brasschaat@groepspraktijkanemoon.be